Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, opintokokonaisuudet

Syksyllä 2019 alkavat opintokokonaisuudet ja opintopolut

Lukuvuoden 2019-2020 opetustarjonnastamme on julkaistu (syksyllä alkavat opinnot). 

Ilmoittautuminen polkuopintoihin, joihin opiskelijat valitaan valintakokeen tai ennakkotehtävän kautta, alkaa 24.6. klo 10.00. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin ja niihin polkuopintoihin, joihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, alkaa 30.7. klo 10.00

Sairaanhoitajatyön polkuopinnot, Oulainen, monimuotototeutus

Paikkakunta:Oulainen
Laajuus:55 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin, Verkko-opetus
Ilmoittautumisaika:24.06.2019 - 30.07.2019
Aloituspaikkoja:99
Toteutusajankohta:Kevät 2020
Syksy 2019
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

HUOM! Mikäli olet hakenut yhteishaussa, tee polkuopintoihin ilmoittautuminen vasta sen jälkeen, kun olet saanut tiedon, ettet tullut valituksi yhteishaussa. Polkuopintojen ilmoittautuminen ja ennakkotehtävän palautusaika päättyy 30.7.

Polkuopinnoissa on 10 aloituspaikkaa.

Polkuopinnot sisältävät sairaanhoitajakoulutuksen 1. lukuvuoden opinnot. Lukuvuoden 2019-2020 aikana suoritettavien opintojen laajuus vaihtelee, riippuen opiskelijalle laaditusta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.

Sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin hakeutuvat opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella valintakokeeseen. Valintakokeena toimii fysioterapian ja toimintaterapian polkuopintoja lukuun ottamatta yksilöhaastattelu. Fysioterapiassa ja toimintaterapiassa valintakoe on ryhmätilanne. Ennakkotehtävä palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä PDF-muotoisena liitetiedostona ilmoittautumisjärjestelmään, kohtaan Lisää liite. Mikäli lisäät liitteen ilmoittautumisen jälkeen, pääset lisäämään liitteen ilmoittautumisjärjestelmän kohdasta Omat ilmoittautumiset ja maksut. Otsikoi tiedosto hakemallasi polulla ja omalla nimelläsi (Sukunimi Etunimi, Sairaanhoitajatyön polkuopinnot, Oulainen). Liite tulee liittää ilmoittautumisjärjestelmään 30.7.2019 mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon.

Valintakokeet pidetään 13.8. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse viimeistään pe 9.8. Valintakoepäivää ei voi muuttaa.

Ennakkotehtävä (pituus 4-5 sivua) sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:
1. Lyhyt esittely itsestäsi, harrastuksista, työkokemuksesta ynnä muusta vastaavasta.
2. Käsityksesi sosiaali-/terveysalan ammattikorkeakoulutuksen vaatimista opiskeluvalmiuksista ja omista opiskeluvalmiuksistasi.
3. Käsityksesi hakemasi koulutuksen/koulutuksien ammattikorkeakouluopinnoista
4. Käsityksesi hakemisen kohteena olevan alan työtehtävistä ja itsestäsi kyseessä olevan alan sosiaali-/terveysalan ammattilaisena (vahvuudet ja kehittämishaasteet)
5. Kuvaile motivaatiotasi hakemaasi koulutukseen tai koulutuksiin.
6. Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen ja alan tulevaisuuden näkymät.

Kirjoitathan lisäksi ilmoittautumisjärjestelmän Omat henkilötiedot -välilehden lisätietokenttään tiedon pohjakoulutuksestasi (oppilaitos, tutkinto).

Tutkinnon opetussuunnitelmaan voit käydä tutustumassa osoitteessa www.oamk.fi/opinto-opas/

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa 19.8.2019 klo 8.30. Polkuopinnot voivat sisältää myös englannin kielellä toteutettavia opintojaksoja.

Monimuoto-opiskelu tarkoittaa useita erilaisia opiskelumuotoja sisältävää toteutustapaa. Se ei edellytä aikaisempaa tutkintoa tai työkokemusta. Opiskelu on lähi- ja verkko-opiskelua, itsenäistä tai parityöskentelyä, ryhmätyöskentelyä tai suurryhmäopiskelua koululla, työpaikoilla tai tietoverkkojen välityksellä.

Monimuoto-opiskelu edellyttää läsnäoloa sekä lähiopetustilanteissa että verkkoympäristössä. Opiskelu voi olla myös aikaan ja paikkaan sidottua. Opiskelumuoto edellyttää itsekuria ja kykyä ottaa vastuuta omasta opiskelusta.

Opiskelu monimuoto-opinnoissa jaksottuu lähi- ja etäjaksoihin sekä harjoitteluihin. Lähijaksoille osallistuminen on pakollista. Etäjaksolla opiskelu tapahtuu erilaisina verkko-opintoina. Suurin osa etäjaksojen verkkoluennoista tallennetaan ja ne ovat kuunneltavissa myös jälkikäteen.

Syksyn 2019 lähiopetusjaksot (pakollinen läsnäolo):
viikko 34: ma-pe 19. - 23.8.2019
viikko 37: ma-pe 9. - 13.9.2019
viikko 41: ma-to 7. - 10.10.2019
viikko 44: ma-pe 28.10. - 1.11.2019
viikko 46: ke-to 13. - 14.11.2019

Huom! Lähiopetusjaksoihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia ja osa etäopetuksesta (AC) voi
myös edellyttää läsnäoloa, kuten esimerkiksi seminaaripäivät.

Syksyn aikana suoritetaan lisäksi 5 viikon sairaanhoitotyön perusharjoittelu viikoilla 47-51.
Tarkemmat lukujärjestykset annetaan opintojen aloituspäivässä 19.8.2019.

Huom! Polkuopinnot katsotaan päätoimiseksi opiskeluksi, joten jos olet TE-toimiston asiakas, selvitäthän opiskelumahdollisuutesi etukäteen. Selvitykset/lomakkeet TE-toimistoa tms. varten täytetään elokuussa ilmoittautumisten käsittelyn ja opiskelijavalintojen jälkeen.