Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, opintokokonaisuudet

Syksyllä 2019 alkavat opintokokonaisuudet ja opintopolut

Lukuvuoden 2019-2020 opetustarjonnastamme on julkaistu (syksyllä alkavat opinnot). 

Ilmoittautuminen polkuopintoihin, joihin opiskelijat valitaan valintakokeen tai ennakkotehtävän kautta, alkaa 24.6. klo 10.00. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin ja niihin polkuopintoihin, joihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, alkaa 30.7. klo 10.00

Musiikkipedagogin polkuopinnot, päivätoteutus

Paikkakunta:Oulu
Laajuus:62 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Kulttuuriala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 11.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Toteutusajankohta:Kevät 2020
Syksy 2019
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Sisältää musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnot. Avoimen opiskelijat opiskelevat samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa (MUS19SP).

Suunnitelman mukaan suoritettavat opinnot:
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3 op
Kirjallinen viestintä 3 op
Introduction to Music Technology 3 op
Musiikin teoria 1 4 op
Ëar Training 1 4 op
Musiikin historia 1 4 op
Muusikon käytännön valmiudet 1 3 op
Chamber Music/Orchestra/Lied/Ensemble 1 3 op
Pedagoginen perusta 5 op
Ainedidaktiikka 1 5 op
Opetusharjoittelu 1 4 op
Muusikon kehonhuolto 3 op
Esiintymisvalmiudet 3 op
Musiikin opiskelijasta alan ammattilaiseksi 1 op
Pääinstrumentin orientaatio 5 op
Pääinstrumentin orientaatio B1 9 op TAI Pääinstrumentin orientaatio C1 6 op ja jokin seuraavista: Sivuinstrumentti D1 3 op, Johdatus musiikinteorian sivuaineopintoihin 3 op, Musiikkiteknologian perusteet 3 op

Opetussuunnitelma ja opintojaksojen kuvaukset:
www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuun...

Opiskelu tapahtuu lähi- ja verkko-opintoina. Opinnot edellyttävät opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Soveltuvuus musiikin opintoihin on osoitettava. Soveltuvuus voidaan todeta valintakokeella tai aiempien musiikkiopintojen/musiikkialan työkokemuksen perusteella (tutkintovastaava arvioi) ennen opintojen alkamista.

Avoimen opintopolkuopiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoiden mukana perehdytyspäiville ma 19.8.-pe 23.8.2019. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa ma 26.8.2019.

Huom! Polkuopinnot katsotaan päätoimiseksi opiskeluksi, joten jos olet TE-toimiston asiakas, selvitäthän opiskelumahdollisuutesi etukäteen. Selvitykset/lomakkeet TE-toimistoa tms. varten täytetään elokuussa ilmoittautumisten käsittelyn ja opiskelijavalintojen jälkeen.

Mikäli haluat suorittaa opintopolusta jonkin yksittäisen opintojakson, katsothan yksittäisten opintojaksojen tarjonnan ja/tai laitat viestiä osoitteeseen avoin#oamk.fi (korvaa # -> @)