Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, opintokokonaisuudet

Syksyllä 2019 alkavat opintokokonaisuudet ja opintopolut

Lukuvuoden 2019-2020 opetustarjonnastamme on julkaistu (syksyllä alkavat opinnot). 

Ilmoittautuminen polkuopintoihin, joihin opiskelijat valitaan valintakokeen tai ennakkotehtävän kautta, alkaa 24.6. klo 10.00. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin ja niihin polkuopintoihin, joihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, alkaa 30.7. klo 10.00

Lisähaku: Ensihoidon polkuopinnot sairaanhoitajille (ensihoidon työkokemusta vähintään vuosi), monimuotototeutus

Paikkakunta:Oulu
Laajuus:55 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin, Verkko-opetus
Ilmoittautumisaika:20.05.2019 - 26.05.2019
Aloituspaikkoja:99
Toteutusajankohta:Kevät 2020
Syksy 2019
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Polkuopinnoissa on 3 paikkaa. Kun opiskelija on suorittanut 55 op ensihoidon opintoja avoimessa amk:ssa, hänellä on mahdollisuus hakea ensihoidon tutkinto-ohjelman opiskelijaksi avoimen amk:n erillishaussa ja suorittaa ensihoitaja AMK-tutkinto. Tutkintoon kuuluvat opinnot on mahdollista suorittaa 1 - 1,5 vuodessa. Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen ja valmistuminen tutkintoon tapahtuvat Oamkissa määriteltyjen hakuaikojen ja aikataulujen puitteissa.

Opinnot alkavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti elokuussa 2019 (opintojen info pidetään 16.8.). Tarvittaessa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua aloittavien opiskelijoiden orientaatioviikolle 19.8. alkaen.

Koulutukseen osallistujilta edellytetään sairaanhoitajatutkinto ja vähintään yksi vuosi työkokemusta ensihoidossa (ambulanssi) viiden viimeisen vuoden aikana. HUOM! Kirjoita selvitys koulutustaustastasi sekä haussa vaadittavasta työkokemuksesta ilmoittautumisjärjestelmän Omat henkilötiedot -välilehden lisätietokenttään! Jos paikkoja jää täyttämättä, voidaan ottaa huomioon myös sairaanhoitajaopiskelijat, joiden opinnot ovat loppuvaiheessa.

Polkuopinnot sisältävät ensihoitajakoulutuksen opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden 2019-2020 aikana suoritettavien opintojen laajuus vaihtelee, riippuen opiskelijalle laaditusta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta. Opistotasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan sisällytetään myös opintoja tutkinnon päivittämiseksi amk-tasoiseksi (mm. kieli- ja tutkimusopintoja).

Tietopuolinen opiskelu toteutetaan suurimmaksi osaksi videoluentoina, itsenäisenä opiskeluna, verkko-opintoina sekä simulaatioiden ennakkotehtävinä. Simulaatioharjoitukset pidetään Oamkin Simlabissa (n. 2-4 pv/kk, sisältyy mikroluennot ao. harjoituksen aihepiiristä). Työssäkäynti opintojen ohjella on mahdollista.


Hakijoille järjestetään valintakoe ma 3.6.2019 klo 9-11. Valintakokeena toimii tentti (Oamk:n Perustason teoriatentti, läpäisyraja 65%) ja hakijan palauttama oman perustason osaamisen portfolio. Ks. valintakoeohjeistus Lisätietoja-kohdasta.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Valintakoekutsu lähetetään sähköpostitse ke 29.5. mennessä.

Tenttikirjallisuus:
- Ensihoidon perusteet 2013
- Ensihoito-opas 2016 (Ensiauttaja ja Perustason osuus, sekä lääkkeet perustason osalta)
- Elvytys käypähoito (uusin)
(Oamk:n Perustason teoriatentti, läpäisyraja 65%. Jos läpäisyrajan ylittäneitä on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valinta tehdään tentin tuloksen ja portfolion perusteella.)


Perustason osaamisen portfolio palautetaan su 2.6. klo 20:00 mennessä sähköpostitse: petri.roivainen#oamk.fi (korvaa # -> @) ja anna-maria.ojala#oamk.fi (korvaa # -> @)
Liitteen ja viestin otsikointi: Sukunimi_etunimi_Avoin_tehtävä
Tehtävän pituus saa olla enintään 10 sivua, fontti Arial, fonttikoko 10, tai Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 1,5. (Otsikko- ja sisällysluettelosivua ei lasketa sivumäärään.)

Portfolio koostuu seuraavista osioista:

I) Oma motivaatio, tavoitteet ja urasuunnitelma 14p
- Perustelut ensihoidon polkuopintoihin hakemiselle ja omalle soveltuvuudellesi hoitotason ensihoitajan tehtäviin.
- Kuvaus nykyisestä ensihoidon osaamisestasi (vahvuudet ja heikkoudet) perusteluineen.
- Omat osaamistavoitteesi: mitä osaat ja mitkä ovat vahvuutesi tulevana hoitotason ensihoitajana
- Asemasi organisaatiossa ja urasuunnitelma koulutuksen jälkeen
- Analyysi omista opiskeluvalmiuksistasi perusteluineen (vahvuudet, heikkoudet, opiskelun/oppimisen esteet ja edellytykset)
- Analyysi oman alueesi ensihoitopalvelujärjestelmän kehittämistarpeista perusteluineen
- Analyysi perusteluineen omista valmiuksistasi kehittää ensihoitoa.

II) Ensihoitotehtävä 20p

Potilaanasi on auto-onnettomuudessa suurenergisesti vammautunut intuboimaton potilas. Selvitä luotettaviin ja uu-simpiin ensihoidon lähdeaineistoihin perustuen :

a) Kymmenen sellaista potilaasta mahdollisesti tehtävää löydöstä, jotka voivat viitata potilaan huonoon veren happeutumiseen tai riittämättömään ventilaatioon l. keuhkotuuletukseen tai niiden kehittymisen uhkaan.

b) Perustelut jokaiselle löydökselle.

Kuvaile ensin löydös ja samaan yhteyteen perustelut lähdeviitteineen. Merkitse lähdeviitteet jokaiseen kohtaan.

Aloittaville polkuopiskelijoille pidetään pe 16.8.2019 opintojen aloitusinfo (aamupäivällä avoimen amkin info ja iltapäivällä opintoihin liittyvä info). Infoihin osallistuminen on suositeltavaa. Opiskelijoille lähetetään polkuopintojen opiskelijavalinnan jälkeen viimeistään elokuussa sähköpostitse kutsu infoon, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet infoon ilmoittautumisesta ym. asioista.