Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, opintokokonaisuudet

Syksyllä 2019 alkavat opintokokonaisuudet ja opintopolut

Lukuvuoden 2019-2020 opetustarjonnastamme on julkaistu (syksyllä alkavat opinnot). 

Ilmoittautuminen polkuopintoihin, joihin opiskelijat valitaan valintakokeen tai ennakkotehtävän kautta, alkaa 24.6. klo 10.00. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin ja niihin polkuopintoihin, joihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, alkaa 30.7. klo 10.00

Ensihoidon polkuopinnot sairaanhoitajille (ei aiempaa ensihoidon työkokemusta), monimuotototeutus

Paikkakunta:Oulu
Laajuus:55 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin, Verkko-opetus
Ilmoittautumisaika:08.04.2019 - 24.05.2019
Aloituspaikkoja:99
Toteutusajankohta:Syksy 2019
Kevät 2020
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Polkuopinnoissa on 6 paikkaa. Kun opiskelija on suorittanut 55 op ensihoidon opintoja avoimessa amk:ssa, hänellä on mahdollisuus hakea ensihoidon tutkinto-ohjelman opiskelijaksi avoimen amk:n erillishaussa ja suorittaa ensihoitaja AMK-tutkinto. Tutkintoon kuuluvat opinnot on mahdollista suorittaa 2-2,5 vuodessa. Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen ja valmistuminen tutkintoon tapahtuvat Oamkissa määriteltyjen hakuaikojen ja aikataulujen puitteissa. Opintojen koko laajuus opinnäytetyön kanssa on 95 op.

Opinnot alkavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti elokuussa 2019 (opintojen info pidetään 16.8.). Tarvittaessa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua aloittavien opiskelijoiden orientaatioviikolle 19.8. alkaen.

Koulutukseen osallistujilta edellytetään sairaanhoitajatutkinto. HUOM! Kirjoita selvitys koulutustaustastasi ilmoittautumisjärjestelmän Omat henkilötiedot -välilehden lisätietokenttään! Jos paikkoja jää täyttämättä, voidaan ottaa huomioon myös sairaanhoitajaopiskelijat, joiden opinnot ovat loppuvaiheessa.

Polkuopinnot sisältävät ensihoitajakoulutuksen opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden 2019-2020 aikana suoritettavien opintojen laajuus vaihtelee, riippuen opiskelijalle laaditusta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta. Opistotasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan sisällytetään myös opintoja tutkinnon päivittämiseksi amk-tasoiseksi (mm. kieli- ja tutkimusopintoja).

Tietopuolinen opiskelu toteutetaan suurimmaksi osaksi videoluentoina, itsenäisenä opiskeluna, verkko-opintoina sekä simulaatioiden ennakkotehtävinä. Simulaatioharjoitukset pidetään Oamkin Simlabissa (n. 2-4 pv/kk, sisältyy mikroluennot ao. harjoituksen aihepiiristä). Työssäkäynti opintojen ohella on mahdollista.


Polkuopintoihin hakeutuvat opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella valintakokeeseen. Valintakokeena toimii yksilöhaastattelu. Valintakoe pidetään 6.6.2019. Ks. valintakoeohjeistus Lisätietoja-kohdasta.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Valintakoehaastattelut pidetään 6.6. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse 4.6. klo 10:00 mennessä. Valintakoepäivää ei voi muuttaa.

Ennakkotehtävä (pituus max. 3 sivua, käytä väliotsikoita):

1. Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksestasï ja urasuunnitelmistasi koulutuksen jälkeen
2. Käsityksesi esihoitaja AMK-opinnoista, opiskelusta ja omista opiskeluvalmiuksistasi
3. Käsityksesi itsestäsi ensihoidon ammattilaisena (vahvuudet ja kehittymishaasteet)
4. Käsityksesi ensihoidon ajankohtaisista kehittämishaasteista ja tulevaisuudesta

Ennakkotehtävä palautetaan ilmoittautumisen jälkeen, viimeistään perjantai-iltaan 24.5.2019 klo 24:00 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen avoin#oamk.fi (korvaa # -> @). Viestin aiheeksi Ennakkotehtävä: Ensihoidon polkuopinnot/ oma nimesi. HUOM! Toimita ennakkotehtävä joko PDF- tai Word-tiedostona ja nimeä tiedosto seuraavasti: Sukunimi Etunimi, Ensihoidon polkuopinnot.

Aloittaville polkuopiskelijoille pidetään pe 16.8.2019 opintojen aloitusinfo (aamupäivällä avoimen amkin info ja iltapäivällä opintoihin liittyvä info). Infoihin osallistuminen on suositeltavaa. Opiskelijoille lähetetään polkuopintojen opiskelijavalinnan jälkeen viimeistään elokuussa sähköpostitse kutsu infoon, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet infoon ilmoittautumisesta ym. asioista.