Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

KH00CI14  | 

Liiketalouden ala ja suomi toisena kielenä 3 (B2)

Tavoitteet:Opiskelija syventää liiketalouden alan ja käsitteiden tuntemustaan sekä perehtyy yrittäjämäiseen toimintaan. Opiskelija pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen liiketalouden alan korkeakouluopinnoissa. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä liiketalouteen liittyvistä aiheista. Kieliopintojen taitotaso on B1.2?B2.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:01.08.2019 - 30.09.2019
Tarkempi ajankohta:Työskentelytavat: - Verkkotapaamiset - Yksilö- ja ryhmätehtävät - Itsenäinen opiskelu - Vertaisarviointi - Oppimispäiväkirja

Vko 1: opintojakson avaus, oppimistehtävien annot Vko 2: koulutusmahdollisuudet Suomessa
Vko 3: yrittäjyyskoulutus ja liiketalouden koulutus, verkostoituminen, verkkotapaaminen
Vko 4: verkostoituminen ja tiedonhankinta, verkkotapaaminen
Vko 5: oman osaamisen markkinointi ja esiintymistaito, verkkotapaaminen
Vko 6: hissipuheet, verkkotapaaminen
Vko 7: valintakoemateriaalitekstit, verkkotapaaminen
Vko 8: kirjoittaminen, valintakokeeseen valmistautuminen, verkkotapaaminen
Vko 9: verkkotesti, palaute, oppimispäiväkirjan palautus, verkkotapaaminen

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille. Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.
Taso:amk-tutkinto
Ilmoittautumisaika:28.01.2019 - 22.05.2019
Aloituspaikkoja:2
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan kuten verkostoitumisen hyötyihin ja oman osaamisen markkinointiin. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Opiskelussa keskitytään kehittämään taitoja, joita tarvitaan korkeakouluopiskelussa. Kieliopinnoissa syvennetään liiketalouden alan sanaston ja suomen kielen rakenteiden tuntemusta.

Vaadittavat esitiedot

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan.

Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Tavoitteet: Opiskelija syventää liiketalouden alan ja käsitteiden tuntemustaan sekä perehtyy yrittäjämäiseen toimintaan. Opiskelija pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen liiketalouden alan korkeakouluopinnoissa. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä liiketalouteen liittyvistä aiheista. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan kuten verkostoitumisen hyötyihin ja oman osaamisen markkinointiin. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Opiskelussa keskitytään kehittämään taitoja, joita tarvitaan korkeakouluopiskelussa. Kieliopinnoissa syvennetään liiketalouden alan sanaston ja suomen kielen rakenteiden tuntemusta. Edeltävyysehdot Vähintään suomen kielen taitotaso B1.