Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

AT00CK27  | 

Tanssi ja yhteiskunta

Tavoitteet:Opiskelija tunnistaa tanssin taiteelliset ja pedagogiset mahdollisuudet vaikuttaa moniarvoisen ja suvaitsevan yhteiskunnan muodostumisessa. Opiskelija osaa pohtia tanssin yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja sitä, kuinka lisätä tanssialan tunnettuutta ja työllisyyttä. Opiskelija osaa löytää kanavia kommunikoida tanssin näkökulmasta taiteenlajin viitekehyksen ulkopuolella.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:4 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:Lukuvuosi 2019-2020
Tarkempi ajankohta:Moodle-työtilan materiaalien pohjalta toteutettavat tehtävät:
- neljä (4) tanssivideoiden analysointitehtävää
- tanssin asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa käsittelevä essee.
Taso:amk-tutkinto
Ilmoittautumisaika:18.09.2019 - 19.11.2019
Aloituspaikkoja:20
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Tanssi ja kommunikaatio. Tanssilukutaidon lähtökohdat. Tanssin keskustelu- ja argumentointitaitojen harjoittaminen. Tanssin merkityksien avaaminen ympäröivään yhteisöön. Tanssista kirjoittaminen ja tanssikritiikki.

Vaadittavat esitiedot

Kurssin tavoitteisiin soveltuva lähtötaso.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytty suoritus:
- kaikki videoanalyysit on toteutettu ohjeiden mukaisesti
- loppuessee on riittävän laajuinen ja siinä on opiskelijan oma näkökulma selkeästi esillä.

Hylätty suoritus:
- jokin tehtävän osa puuttuu
- tehtäviä ei ole suoritettu liittävässä laajuudessa
- loppuessee on luettelomainen ja siitä puuttuu henkilökohtainen näkökulma aiheeseen.