Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

AT00CJ75  | 

Tanssi ja kulttuuri

Tavoitteet:Opiskelija osaa tunnistaa sekä kuvailla tanssikulttuurin ja ?historian ilmiöitä ja kehitystä.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:3 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:Lukuvuosi 2019-2020
Tarkempi ajankohta:Verkko-opintojakso non-stop -periaatteella. Opiskelija voi suorittaa opintojakson omaan tahtiin 3.5.2020 mennessä.

Moodle-työtilan materiaalien pohjalta toteutettavat tehtävät:
- kahdeksan (8) tanssivideoiden pienimuotoista analysointitehtävää
- kaksi tanssin (2) kulttuurisia konteksteja käsittelevää pienimuotoista esseetä.
Taso:amk-tutkinto
Ilmoittautumisaika:18.09.2019 - 19.11.2019
Aloituspaikkoja:20
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Tanssikulttuurin ja historian kehitys ja trendit. Tanssi maailmanlaajuisena ilmiönä.

Vaadittavat esitiedot

Ei esitietovaatimuksia. Tarpeen mukaan opiskelija ja opettaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytty suoritus:
– kaikki videoanalyysit on toteutettu ohjeiden mukaisesti
– esseet ovat riittävän laajuisia ja niissä on opiskelijan oma näkökulma selkeästi esillä

Hylätty suoritus:
– jokin tehtävän osa puuttuu
– tehtäviä ei ole suoritettu liittävässä laajuudessa
– esseet ovat luettelomaisia ja niistä puuttuu henkilökohtainen näkökulma aiheisiin