Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

YY00CI09  |  Musiikkipedagogi (klassinen)

Johdatus musiikin tiedolliseen hahmottamiseen

Tavoitteet:Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmiin hakeutuvien opiskelijoiden osaamisen lähtötasot ovat nykyään hyvin monenlaiset, ja lähtötaitojen kirjavuus näkyy haasteensa erityisesti teoriaopetuksessa. Kurssi antaa opiskelijalle paremmat valmiudet osallistua ammattikorkeakoulun pakollisten teoriaopintojaksojen opetukseen. Opiskelija voi valita moduuleja itsenäisesti tilannearvionsa mukaisesti tai hänelle voidaan suositella tiettyjen moduulien valitsemista valintakokeen tai lähtötasotestin perusteella. Näin opiskelija voi räätälöidä moduuleista tarvitsemansa kokonaisuuden, joka tarkoituksenmukaisimmin tukee hänen mahdollisuuksiaan pärjätä varsinaisissa teoriaopinnoissa.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:02.09.2019 - 20.10.2019
Tarkempi ajankohta:Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta, itsenäiseen tahtiin. Kurssisuorituksena ovat hyväksytysti suoritetut kurssitehtävät.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Musiikkipedagogi (klassinen)
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 29.08.2019
Aloituspaikkoja:2
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Kurssi jakautuu kahteen moduuliin, perustietohin (I) ja syventäviin/soveltaviin tietoihin (II). Kurssi rakentuu Moodlealustan teoriasisällöstä, linkkimateriaalista, opetusvideoista, kuunteluesimerkeistä sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Moduuli I (perustiedot): 1. Sävellajit, sävelnimet, oktaavialat, klaavit, diatoniset asteikot (duuri, mollit ln., harm., mel., itäm.); 2. Intervallit (1-8) laatuineen; 3. Kolmisoinnut (käännöksineen); 4. Nelisoinnut (käännöksineen); 5. Sointufunktiot ja harmonia (duurin ja mollin sointuasteet; peruskadenssit; K(6/4); V- ja VII-asteen välidominantti)

Moduuli II (syventävät ja soveltavat tiedot): 1. Sävellajit (modulaatiot); 2. Intervallit (1-10) ja asteikot; 3. Kolmisoinnut ja nelisoinnut; 4. Sointufunktiot ja harmonia (Väidominantit; Modaaliset muunnesoinnut; Napolin seksti; Modulaatiot); 5. Hajasävelet.

Vaadittavat esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Sopii hyvin myös musiikin pääsykokeiden teoriaosuutta varten valmistautumiseen (klassinen).