Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

K1044TK  | 

Laatujärjestelmät, testaus ja katselmointi

Tavoitteet:Opiskelija tutustuu yleisellä tasolla laatujärjestelmiin ja oppii laatujärjestelmän merkityksen ohjelmistotuotannon osa-alueena. Opiskelija tutustuu erilaisiin testausmenetelmiin ja ymmärtää niiden merkityksen. Opiskelija oppii katselmoimaan ohjelmistoprojektia ja ohjelmistotuotetta ohjelmistonkehitysprosessin eri vaiheissa.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:3 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:02.09.2019 - 18.10.2019
Tarkempi ajankohta:Opintojakso toteutuu itseopiskeluna omaan tahtiin. Toteutusaika on 2.9.-18.10.2019. Opintojakso toteutuu Oamkin moodle-alustalla, johon opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille lähetetään tunnukset ennen opintojen alkua.
Taso:amk-tutkinto
Opettaja(t):Ritva Virkkala
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 29.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Laadun peruskäsitteet. Laatujärjestelmä ja sen auditointi. Standardit. ISO-9000. CMM. Benchmarking. Testausmenetelmät. Katselmoinnit.

Vaadittavat esitiedot

Ei vaadittavia esitietoja.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Arviointiperuste:
Hyväksytty/Hylätty. Oppimistehtävät ja harjoitustyö. Luentoja on 9 ja jokaisen luennon jälkeen on oppimistehtäviä, jotka palautetaan Moodleen ja arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Harjoitustyö (n. 5 - 8 sivua) arvioidaan myös asteikolla hyväksytty/hylätty.