Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

YY00CI10  |  Vapaasti valittavat opinnot

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

Tavoitteet:- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
- Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
- Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
- Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:30.09.2019 - 01.12.2019
Tarkempi ajankohta:Opintojakso alkaa 30.9.2019 ja päättyy 1.12.2019. Opintojakso toteutuu verkko-opintoina Oamkin Moodlessa, johon saat tunnukset viikolla 39.

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle:
itsenäinen opiskelu, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Opintojakson Moodle-alustalle täytyy kirjautua 30.9.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

Tehtävien palautusalustat avautuvat 30.9.2019 ja sulkeutuvat 1.12.2019, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 21.12.2019 mennessä.

Opintojakson kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja palautettuna sovittuna ajankohtana, jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.

Opintojakson esittely ja info toteutuu webinaarissa 30.9.2019 klo 16.30-18
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautumisaika:31.07.2019 - 15.09.2019
Aloituspaikkoja:40
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Koulutus toteutetaan ja tuotetaan viiden ammattikorkeakoulun ja THL:n yhteistyönä.