Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

Y00050F  | 

Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä

Tavoitteet:Opiskelija hallitsee sosiaalisen median käsitteistön sekä osaa hyödyntää erilaisten sosiaalisten medioiden tarjoamia mahdollisuuksia työyhteisöissä. Opiskelija ymmärtää sosiaalisen median pelisääntöjen ja digitaalisen identiteetin muodostumisen periaatteita, hallitsee tietoturvaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sosiaalisessa mediassa ja osaa käyttää sosiaalista mediaa työyhteisöjen työvälineenä.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:16.09.2019 - 31.07.2020
Tarkempi ajankohta:Verkko-opintojakso, joka suoritetaan itseopiskeluna ohjeiden mukaan joustavasti opintojakson aukioloaikana. Opiskelu etenee Oamkin Moodlessa olevien tehtävämäärittelyjen mukaisesti. Opiskelu tapahtuu Oamkin Moodlessa ja opiskelijan valitsemia sosiaalisen median työvälineitä käyttäen. Oppimistehtävät dokumentoidaan Moodleen annetun aikatauluehdotuksen mukaisesti.

Opiskelija voi aloittaa opiskelunsa haluamanaan ajankohtana 16.9.2019-31.7.2020 välisenä aikana. Suosituksena on, että opiskelija suorittaa opintojakson aloituspäivästä aikaa 3 kuukauden kuluessa. Opintojakson viimeinen aloitusajankohta on 1.5.2020. Kaikki tarvittava oppimateriaali, kuten ohjevideot, ohjeistukset, verkkomateriaalien linkit ym. löytyvät sähköisenä Oamkin Moodlesta.

Ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetään tunnukset Oamkin Moodleen, jonka jälkeen opintojakson opiskelun voi aloittaa.
Taso:amk-tutkinto
Opettaja(t):Leena Paaso
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 19.11.2019
Aloituspaikkoja:20
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

1. Mitä on sosiaalinen media?
2. Millaisia sosiaalisen median välineitä, verkkoyhteisöja ja palveluja on olemassa?
3. Mitä ovat sosiaalisen median pelisäännöt ja miten ne rakentuvat työyhteisöissä?
4. Mikä on digitaalinen identiteetti ja miten se muodostuu?
5. Mitä tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon hyödyntäessään sosiaalista mediaa työyhteisöissä?
6. Miten sosiaalista mediaa käytetään työyhteisöjen työvälineenä?

Vaadittavat esitiedot

Ei vaadittavia esitietoja.

Opiskelija tarvitsee opintojaksolla oman tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.