Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

O4042HO  |  Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä

Tavoitteet:Opiskelija syventää tietojaan ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä ymmärtää säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja ohjeiden merkityksen säteilytyössä. Opiskelija osaa työskennellä säteilyturvallisesti ja kykenee kehittämään säteilyturvallista toimintaa käyttäessään kirurgista läpivalaisulaitetta (C-kaari).Opiskelija osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työskentelyssään sekä tulkita säteilyriskejä.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:3 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:02.09.2019 - 20.10.2019
Tarkempi ajankohta:Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa
Ilmoittautumisaika:31.07.2019 - 29.08.2019
Aloituspaikkoja:99
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet. Lääkinnällistä säteilynkäyttöä ohjaava lainsäädäntö ja STUKin määräykset. Kirurgisen läpivalaisulaitteen rakenne, toiminta ja turvallinen käyttö. Poikkeavat tapahtumat. Säteilysuojelun toteuttaminen. Annosseuranta. Laadunvarmistus.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso soveltuu hyvin ensimmäisen tai toisen vuoden röntgenhoitajaopiskelijoille kertauksena. Muille terveydenalan hoitajille hyvä peruskurssi lääketieteellisestä säteilystä ja sen käyttöön liittyvistä asioista, varsinkin sairaanhoitajille.