Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

O8030SG  |  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Suun terveydenhoitotyön kehittäminen

Tavoitteet:OSA 1. LÄHIESIMIESTYÖ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Opiskelija osaa kuvata johtamisen teoreettisia lähtökohtia ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjausjärjestelmien merkityksen lähijohtajan työssä. Hän ymmärtää henkilöstöjohtamisen menetelmiä työssään. Opiskelija osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita työssään. OSA 2. ERITYSALOJEN SUUN TERVEYDENHOITO, Opiskelija tuntee erikoisalojen toimintaa ja suuhygienistin roolin siinä
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:26.08.2019 - 25.10.2019
Tarkempi ajankohta:Lähiopetuksen tarkemmat ajankohdat varmistuvat lukujärjestyksen valmistuttua.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Ilmoittautumisaika:31.07.2019 - 07.08.2019
Aloituspaikkoja:3
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

OSA 1. Lähiesimiestyön taustalla vaikuttavat keskeiset teoriat, suun terveydenhuollon ohjausjärjestelmä, henkilöstöjohtamisen ulottuvuudet lähiesimiestyössä, kestävän kehityksen periaatteet 3,0 op, OSA 2. Hammaslääketieteen eri alojen syventävät asiantuntijaluennot, suu-ja leukakirurgia, syöpää sairastavien suun hoito, Hammas-ja suun sairauksien osaston toiminta sairaalapotilaan suunhoidossa. Terve Suu päivät

Vaadittavat esitiedot

Loppuvaiheen opintoja, joiden suorittaminen edellyttää alan tuntemusta ja ohjatun harjoittelun suorittamista omalla alallaan.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opinnot sopivat hyvin työssä käyville oman osaamisen täydentämiseksi ja/tai päivittämiseksi.