Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

7U00BF60  |  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Turvallinen säteilyn käyttö hammasröntgentutkimuksissa

Tavoitteet:Opiskelija osaa selittää röntgenkuvantamisen ja säteilyturvallisen työskentelyn periaatteet. Opiskelija osaa selittää intraoraali- ja panoraamatutkimuksen suorittamisen potilaslähtöisesti. Opiskelija osaa selittää potilaan ja henkilökunnan säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja osaa optimoida säteilyaltistusta ymmärtäen vertailutasojen käytön ja merkityksen. Opiskelija osaa suorittaa, analysoida ja raportoida intraoraali ja panoraamalaitteiden laadunvalvontatestit. Opiskelija osaa vertailla hammasröntgentutkimuksista potilaalle aiheutuvaa säteilyaltistusta sekä arvioida ja kehittää säteilyturvallista toimintaa.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:4 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:26.08.2019 - 07.03.2021
Tarkempi ajankohta:Lähiopetuksen tarkemmat ajankohdat varmistuvat lukujärjestyksen valmistuttua. Huom! Opintojakso jatkuu vielä lukuvuonna 2020-2021.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Ilmoittautumisaika:31.07.2019 - 07.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Osa I (2 op): Röntgensäteilyn ominaisuudet ja kuvanmuodostus. Kuvantamislaitteet ja kuvareseptorit hammaskuvauksissa. Säteilyn turvallinen käyttö ja säteilysuojelu. Potilaan ohjaus kuvaustilanteessa. Intraoraali- ja panoraamakuvien hyvän kuvan kriteerit. Laadunvarmistus intraoraalikuvantamisessa.

Osa II (2 op). Säteilyn biologiset haittavaikutukset. Kansallinen ja kansainvälinen säteilylainsäädäntö hammaskuvauksissa. Potilaan ja henkilökunnan säteilyaltistuksen optimointi. Potilasannoksen määrittäminen. Laadunvarmistus panoraamatutkimuksessa.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso kuuluu pakollisiin opintoihin suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa.

Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakson voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Vapaasti valittavien opintojen tutkintokohtaisen laajuuden voi tarkistaa opinto-oppaasta: www.oamk.fi/opinto-opas.

Opintojakso soveltuu myös hyvin työssä oleville, jotka haluavat täydentää tai päivittää osaamistaan.

Opintojakso jatkuu vielä lukuvuonna 2020-2021.