Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

O7201SO  |  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma

Palveluohjaus

Tavoitteet:Opiskelija osaa selittää palveluohjauksen käsitteenä, työotteena ja työmuotona. Opiskelija osaa käyttää palveluohjausprosessia yhdessä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija osaa arvioida palveluohjauksen muotoutumista suhteessa haasteisiin ja kehittämistarpeisiin.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:3 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:28.10.2019 - 22.12.2019
Tarkempi ajankohta:Lähiopetuksen tarkemmat ajankohdat varmistuvat lukujärjestyksen valmistuttua. 12 tuntia lähiopetusta ja lisäksi opintojakson lopussa 2 X 4 h seminaarit. Muutoin toteutuu verkossa.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Ilmoittautumisaika:31.07.2019 - 23.09.2019
Aloituspaikkoja:4
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Palveluohjauksen käsiteulottuvuudet. Palveluohjauksen tavoitteet ja periaatteet. Palveluohjauksen työotteet ja työmuodot. Palveluohjausprosessin vaiheet. Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma osana palveluohjausprosessia. Palvelusuunnitelman arviointi. Palveluohjauksen haasteet ja mahdollisuudet toimijuuden eri tasoilla.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso kuuluu pakollisiin opintoihin sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa ja toteutuu opintojen 3. lukuvuotena.

Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakson voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Vapaasti valittavien opintojen tutkintokohtaisen laajuuden voi tarkistaa opinto-oppaasta: www.oamk.fi/opinto-opas.