Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

OS00BW00  |  Hoitotyön tutkinto-ohjelma (sairaanhoitotyö)

Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi

Tavoitteet:1) Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen haastattelun ja systemaattisen tutkimisen periaatteet, tunnistaa poikkeavuudet elimistön normaalitoiminnoissa, potilaan terveydessä ja elämäntilanteessa.
2) Opiskelija osaa arvioida eri-ikäisten ja -taustaisten asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeita ja tehdä ehdotuksen potilaan hoidon ja palvelun tarpeesta hyödyntäen eri tavoin kerättyä ja tutkittua tietoa.
3) Opiskelija tuntee sähköisiä palveluita asiakkaan hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointiin ja edistämiseen sekä osaa ohjata asiakkaita niiden käyttöön.
4) Opiskelija osaa hyödyntää lääketieteen tietoperustaa hoitotyössä
Paikkakunta:Oulainen
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:7 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:23.09.2019 - 20.12.2019
Tarkempi ajankohta:Lukujärjestys on nähtävillä lukkarikoneessa: https://lukkarit.oamk.fi/. Hae hakusanalla OS00BW00 (valitse tuloksista ryhmä OHS18SM)
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyön tutkinto-ohjelma (sairaanhoitotyö)
Ilmoittautumisaika:31.07.2019 - 02.09.2019
Aloituspaikkoja:3
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

1) Eri-ikäisten ja erilaista hoitoa tarvitsevien asiakkaiden sairaudet ja hoidon tarpeen arviointi yhteistyössä potilaan kanssa.
2) Potilaan esitiedot, systemaattinen haastattelu, havainnointi, systemaattinen kliininen tutkiminen ja erilaisten mittareiden käyttö.
3) Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arvioinnin näyttöön perustuvat menetelmät
4) Lääketieteen sisältöalueet: yleisimmät lasten ja nuorten sairaudet sekä perusteet raskausajan häiriöistä ja naistentaudeista; keskeiset mielenterveyden häiriöt ja sairaudet sekä päihdelääketieteen perusteet.

Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi (4 op)
Lääketieteellinen osaaminen (3 op): psykiatria, päihdelääketiede, gynekologia sekä obstetriikka ja pediatria,

Vaadittavat esitiedot

Opintojakso soveltuu esimerkiksi lähihoitajille tai valmiille sairaanhoitajille.

Opintosuunnitelmassa esitietovaatimukset on kuvattu seuraavasti:
Opintokokonaisuus Näyttöön perustuva sairaanhoitotyö on suoritettu (tai vastaavat tiedot)
Sairaanhoitotyön perusharjoittelu (tai vastaava työkokemus) on suoritettu
Opiskelija on suorittanut hyväksytysti opintojakson Asiakkaan kohtaaminen ja auttaminen päivittäisissä toiminnoissa lääkelaskutentit (ops 2018-2019) tai opintojakson Asiakkaan auttaminen päivittäisissä toiminnoissa lääkelaskutentit (ops 2019-2010)

Opintosuunnitelma on luettavissa opinto-oppaasta: www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuun...

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Sisältää seuraavat osiot: Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi (4 op) ja Lääketieteellisen osaamisen osio (3 op), jonka aihealueina ovat psykiatria, päihdelääketiede, gynekologia sekä obstetriikka ja pediatria.

Opintojakso sopii lähihoitajille sekä valmiille sairaanhoitajille, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Opintojakso sopii myös sairaanhoitajaopiskelijoille, jotka ovat suorittaneet esitietovaatimuksissa kerrotut aiemmat opinnot.