Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

M2014YS  |  Musiikkipedagogi

Pedagoginen perusta

Tavoitteet:Opiskelija osaa kuvailla arvomaailmaansa ja osaa analysoida arvomaailmansa vaikutuksia opettamiseen, opettajana läsnäoloon ja oppijoiden aitoon kohtaamiseen. Opiskelija osaa muodostaa käsityksen opetus-opiskelu-oppimis -prosessista. Hän osaa keskustella opettajuuteen liittyvistä ilmiöistä ja osaa käyttää aiheeseen liittyviä ammattikäsitteitä. Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietolähteitä. Hän osaa sijoittaa pedagogisia ratkaisuja elämän eri ikä- ja kehitysvaiheisiin.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:26.08.2019 - 22.12.2019
Tarkempi ajankohta:Tarkemmat opetusajankohdat julkaistaan Lukkarikoneessa (www.oamk.fi/lukkarit) ennen opintojen alkamista.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Musiikkipedagogi
Opettaja(t):Jaana Sariola
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 11.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Keskeiset kasvatustieteelliset käsitteet ja niiden fokusointi. Opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvien tekijöiden tunnistaminen ja toteuttaminen. Oppimis- ja opettamiskäsitykset. Erilaiset ihmiskäsitykset ja arvoperustat. Oppimistyylit ja erilaiset oppijat. Käyttöteoria. Ammatti-identiteetti. Tunneäly. Eri ikäkausien kehitysvaiheet ja teoreettiset näkökulmat.

Vaadittavat esitiedot

Ei vaadittavia esitietoja.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.