Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

TX00CG56  |  Talotekniikka

Työelämätaidot

Tavoitteet:Opintojakso sisältää osat ruotsin kielestä ja työturvallisuudesta sekä orientoitumisesta opintoihin ja ammattialaan.

Ruotsin kielen tavoitteet ovat seuraavat:
Opiskelija osaa toimia oman ammattialansa ruotsinkielisissä ja pohjoismaisissa työympäristöissä ja verkostoissa. Hän hallitsee työssä tarvittavan oman ammattialansa kielitaidon ja pystyy seuraamaan oman alansa kehitystä ruotsinkielisistä julkaisuista. Hän saavuttaa taidot, jotka vastaavat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1.1.

Työturvallisuuden kokonaisuudessa opiskelija suorittaa välttämättömät, ammattiin vaadittavat työturvallisuuden korttikurssit: työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus.

Lisäksi opiskelija tutustuu ammattikorkeakouluun opiskeluympäristönä ja osaa käyttää sen tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluja opiskelunsa tukena. Hän tuntee tutkintonsa sisällön ja vaatimukset sekä osaa suunnitella ja seurata opintojensa edistymistä valmistuakseen tavoiteajassa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää oppimis- ja opiskelutaitojaan.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:26.08.2019 - 31.12.2019
Tarkempi ajankohta:Opintojakson voi suorittaa joko päivä- tai monimuotoryhmän mukana. Monimuotoryhmän mukana suoritettaessa lähiopetusta on noin kerran viikossa perjantaina; päiväopetuksessa useammin. Lähiopetukseen osallistuminen ei ole aina pakollista. Suoritustavat kerrotaan opintojakson alussa. Tarkemmat opetusajankohdat julkaistaan Lukkarikoneessa (www.oamk.fi/lukkarit) ennen opintojen alkamista.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Talotekniikka
Opettaja(t):Esa Pakonen
Pirjo Partanen
Aira Huhta
Joni Kosamo
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 11.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Toimiminen oman ammattialan ruotsinkielisissä ja pohjoismaisissa työympäristöissä. Viestiminen oman ammattialan työelämätilanteissa. Oman ammattialan ruotsinkieliset lähdemateriaalit.

Työturvallisuus: ammattiin tarvittavat, välttämättömät korttikurssit
Orientoituminen opintoihin ja ammattialaan

Vaadittavat esitiedot

Ei vaadittavia esitietoja.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.