Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

TX00CG38  |  Talotekniikka

Fysiikka

Tavoitteet:Opiskelija tunnistaa ja osaa luetella keskeiset mekaniikan suureet ja yksiköt sekä tunnistaa mekaniikan peruslait ja osaa käyttää niitä ongelmanratkaisussa. Opiskelija osaa määrittää lämpötilan muutoksiin liittyviä lämpömääriä sekä lämmönsiirtymistekijöitä yksinkertaiselle rakenteelle. Opiskelija osaa hyödyntää termodynamiikan peruslakeja lämpövoimakoneen tarkastelussa.
Opiskelija osaa soveltaa Bernoullin yhtälöä eri virtaustilanteissa. Opiskelija osaa määrittää sähköstatiikan perussuureita ja ratkaista sähköfysiikan peruslakeihin ja -ilmiöihin liittyviä ongelmia.
Opiskelija osaa laskea värähdysliikettä kuvaavia suureita ja soveltaa desibeliasteikkoa. Opiskelija osaa tutkia aaltoliikkeen käyttäytymistä eri aineissa ja rajapinnoissa. Opiskelija osaa selittää fotometristen perussuureiden merkityksen. Opiskelija osaa vertailla radioaktiivisia säteilylähteitä.
Opiskelija ymmärtää edellä mainittujen fysiikan osa-alueiden merkityksen omalla tekniikan alallaan.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:10 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:26.08.2019 - 08.05.2020
Tarkempi ajankohta:Opintojakson voi suorittaa joko päivä- tai monimuotoryhmän mukana. Monimuotoryhmän mukana suoritettaessa lähiopetusta on noin kerran viikossa perjantaina; päiväopetuksessa useammin. Lähiopetukseen osallistuminen ei ole aina pakollista. Suoritustavat kerrotaan opintojakson alussa. Tarkemmat opetusajankohdat julkaistaan Lukkarikoneessa (www.oamk.fi/lukkarit) ennen opintojen alkamista.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Talotekniikka
Opettaja(t):Hannu Sarkkinen
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 11.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

SI-järjestelmä. Kinematiikka. Dynamiikka. Työ. Teho. Energia. Aineen olomuodot. Lämpölaajeneminen. Lämpöenergia. Lämmönsiirtyminen. Termodynamiikan pääsäännöt. Pyörimisliike. Nesteen ja kaasun paine. Bernoullin yhtälö. Sähköstatiikka. Magneettinen induktio. Värähdysliike. Aaltoliike. Desibeliasteikko. Fotometria. Radioaktiivinen hajoaminen.

Vaadittavat esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.