Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

IN00BP75  |  Tietotekniikka

Tietotekniikan sovellusprojekti

Tavoitteet:Opiskelija osaa selittää mikrokontrollerin rakenteen ja toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa laatia pieniä sovelluksia valmiiseen mikrokontrolleriympäristöön.

Opiskelija osaa toimia projektin prosessimallin mukaisesti osana tiimiä. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa sulautetun järjestelmän sovelluksen. Opiskelija osaa käyttää suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavia ohjelmointi- ja laitevälineitä.

Opiskelija osaa hyödyntää käytännön projektissa yhtälöiden ratkaisutaitoja ja vektorialgebraa.

Opiskelija osaa suunnitella projektin viestintää, toimia projektiryhmässä eri rooleissa ja tuottaa suomenkielisiä asiatyylisiä projektidokumentteja ja esityksiä.

Opiskelija osaa viestiä oman ammattialansa monikulttuurisessa ja kansainvälisessä työympäristössä ja verkostoissa suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:15 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:28.10.2019 - 31.12.2019
Tarkempi ajankohta:Tarkemmat opetusajankohdat julkaistaan Lukkarikoneessa (www.oamk.fi/lukkarit) ennen opintojen alkamista.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Tietotekniikka
Opettaja(t):Susanna Kujanpää
Kaija Posio
Eino Niemi
Tuula Hopeavuori
Kari Jyrkkä
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 13.10.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Prosessoriympäristöt (3 op): Mikrokontrollerin rakenne ja toimintaperiaate. Sovelluksen tekeminen mikrokontrollerikortin avulla.

Ohjelmoinnin sovellusprojekti (6 op): Sulautetun järjestelmän komponentit ja välineet, sovellussuunnittelu ja toteutus. Projektinhallinnan perusteet.

Vektorialgebra (1,5 op): Vektorit ja kompleksilukujen perusteet sovellettuna projektin tarpeisiin

Projektiviestintä (1,5 op): Projektin kirjalliset viestintätilanteet sekä ryhmäviestintä- ja esiintymistaidot suomen kielellä.

Professional English Communication (3 op): Ammattialan työelämän viestintätilanteet englannin kielellä. Ammattialan keskeinen sanasto. Kulttuurierojen huomioiminen työelämän tilanteissa.

Vaadittavat esitiedot

Edellytetään Johdatus tietotekniikan opintoihin -opintojakson suoritusta tai vastaavia tietoja. Ks. kuvaus: https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opintojak...

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.