Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

IN00BP74  |  Tietotekniikka

Johdatus tietotekniikan opintoihin

Tavoitteet:Opiskelija osaa sieventää lausekkeita ja ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä sekä yhtälöryhmiä. Hän ymmärtää vektorikäsitteen ja osaa laskea vektoreilla ja ratkaista trigonometrisiä yhtälöitä.

Opiskelija osaa digitaalilogiikan ja -laskennan perusteet ja osaa tehdä loogisia laskutoimituksia binäärilogiikan lauseilla sekä numeerisia laskuja eri lukujärjestelmissä. Opiskelija osaa tulkita kombinaatiologiikan piirirakenteita ja suunnitella niitä käyttäen porttipiirejä. Opiskelija pystyy työskentelemään ryhmässä ja elektroniikan laboratorioympäristössä. Hän pystyy rakentamaan yksinkertaisia logiikkapiirejä ja tutkimaan niiden toimintaa perusmittalaitteilla.

Opiskelija osaa nimetä virtapiirien perussuureet ja kykenee soveltamaan peruslakeja yksinkertaisten virtapiirien ominaisuuksien selvittämiseksi. Opiskelija tunnistaa sähköön liittyvät vaaratekijät laboratorio-oloissa ja osaa suojautua niiltä. Opiskelija osaa käyttää turvallisesti tavanomaisia laboratoriomittalaitteita.

Opiskelija osaa elektroniikan peruskäsitteet ja tuntee elektroniikkalaitteissa käytettävien tavallisimpien komponenttien rakenteet ja toiminnan. Opiskelija osaa laskea elektronisten piirien jännitteitä ja virtoja sekä tuntee elektroniikan komponenttien keskeiset piirisovellukset. Opiskelija osaa käyttää datatietoja apuna komponenttien valinnassa.

Opiskelija ymmärtää ohjelmoinnin ja ohjelmointityön perusteet. Opiskelija osaa käyttää ohjelmointikielen perusrakenteita pienimuotoisten ohjelmien toteuttamisessa. Opiskelija osaa ratkaista pienimuotoisia ongelmia ja toteuttaa ne ohjelmointikielellä. Opiskelija tuntee ns. hyvät ohjelmointitavat.

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia suomen kielen ja viestinnän taitoja sekä osaa suunnitella ja toteuttaa viestintää ottaen huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:15 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:26.08.2019 - 18.10.2019
Tarkempi ajankohta:Tarkemmat opetusajankohdat julkaistaan Lukkarikoneessa (www.oamk.fi/lukkarit) ennen opintojen alkamista.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Tietotekniikka
Opettaja(t):Eino Niemi
Jukka Jauhiainen
Jaakko Kaski
Susanna Kujanpää
Tuula Hopeavuori
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 11.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Yhtälöt ja funktio-oppi (1,5 op): Matematiikan peruskäsitteitä, yhtälöitä ja funktioita

Digitaalitekniikan perusteet (3 op): Binaari- ja heksadesimaaliaritmetikka, Boolen algebra ja yksinkertaisten logiikkasovellusten toteutus porttipiirien avulla laboratoriossa

Sähköturvallisuus (3 op): Turvallinen toiminta laboratoriossa. Yleismittarin, funktiogeneraattorin sekä oskilloskoopin käyttö. Sähkösuureet, virtajako ja jännitejako

Elektroniikan perusteet (3 op): Elektroniikan passiiviset komponentit. Yksinkertaisten puolijohdekomponenttien käyttö, digitaali-analogiarajapinnan perusteet

Ohjelmoinnin perusteet (3 op): Ohjelman perusrakenteet, ohjaus- ja toistorakenteet, tietotyypit ja aliohjelmat

Asiantuntijaviestintä (1,5 op): Ryhmäviestintä ja esiintymistaidot. Tiedonhaku ja lähteiden käyttö. Opiskelu ja työelämän tekstit. Suomenkielisen ammattitekstin terminologia ja kielenhuolto.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.