Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

OS00CP99  |  Vapaasti valittavat opinnot

Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitÿ

Tavoitteet:Opiskelija osaa kehittää moniammatillisen tiimin jäsenenä yrityksiltä saatuja uusia tai olemassa olevia tuotteita ja palveluja yrityksen tarpeitten mukaisesti.

Opiskelija toimii alansa asiantuntijana soveltaen ammattialansa osaamista osaamistasonsa mukaan, noudattaen alansa ammattietiikkaa.

Opiskelija käyttää asiakaslähtöisen tuotekehityksen periaatteita ja menetelmiä testaus- ja tutkimusprosesseissa.

Opiskelija osaa viestiä ja raportoida tekemästään kehittämistyöstä tiiminsä, asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:28.10.2019 - 31.03.2020
Tarkempi ajankohta:Lähiopetuksen tarkemmat ajankohdat varmistuvat lukujärjestyksen valmistuttua.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautumisaika:31.07.2019 - 23.09.2019
Aloituspaikkoja:3
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Innovaatioprosessit (Idea – mahdollisuuksien kartoitus – mallinnus – testaus - validointi – markkinoille saattaminen).
Testaus, yhdessÿ kehittÿminen ja viestintÿ.
Kÿyttÿjÿlÿhtöisyys ja palvelumuotoilu.
Kehittÿmistyön tuloksista raportointi.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso on suunnattu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja muiden tutkinto-ohjelmien terveys- ja hyvinvointialojen tuotekehityksestä kiinnostuneille opiskelijoille. Opintojakso soveltuu myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.
Opintojaksossa tehdään yhteistyötä OuluHealth-ekosysteemin ja muiden sidosryhmien kanssa.

Opintojakson suorittamiseen kuuluvat seuraavat osa-alueet:
Yritystapaamiset ja yhteinen ideointi.
Avainluennot ja workshopit.
Tiimin työskentely kasvokkain ja verkossa.
Testausprosessiin osallistuminen.