Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Alla näet syyslukukauden 2019 yksittäisten opintojaksojen tarjonnan. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille (amk-opinnot) alkavat:

- 30.7. klo 10.00 (tekniikka, luonnonvara-ala, kulttuuri, liiketalous ja tietojenkäsittely)
- 31.7. klo 10.00 (sosiaali- ja terveysala)

K1325LI  | 

Työoikeuden perusteita taloushallinnolle

Tavoitteet:Opiskelija osaa määritellä työoikeuden keskeiset lähtökohdat, peruskäsitteet ja periaatteet. Opiskelija osaa kuvata työoikeuden normijärjestelmän ja tunnistaa työoikeuden ja virkamiesoikeuden välisen eron. Opiskelija osaa määritellä työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet erityisesti palkanlaskennan kannalta. Opiskelija tunnistaa työsuhteen eri päättämisperusteet ja työsuhteen perusteettoman päättämisen seuraamukset. Opiskelija tunnistaa henkilöstön osallistumisoikeuden perusperiaatteet. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa sisältökuvauksen mukaiset kokonaisuudet opintojakson edellyttämässä laajuudessa.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:3 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:26.08.2019 - 18.10.2019
Tarkempi ajankohta:Lähiopetuksen tarkemmat ajankohdat varmistuvat lukujärjestyksen valmistuttua. Voit tarkistaa suoritusaikataulun osoitteessa https://lukkarit.oamk.fi viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua.
Taso:amk-tutkinto
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 15.08.2019
Aloituspaikkoja:2
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Työsuhdetta koskevat asiakokonaisuudet: työsopimuksen solmiminen, työntekijän ja työnantajan velvollisuudet, työsopimuksen lakkaaminen, työsuhdeturva, henkilöstön osallistumisoikeus. Työsuojelua koskevat asiakokonaisuudet: hallinto ja lait, työaika, vuosiloma. Työehtosopimusjärjestelmä.

Vaadittavat esitiedot

Opintojakso on tarkoitettu erityisesti taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdossa tai osaamispolussa opiskeleville.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.