Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus

Paikkakunta:Oulu
Laajuus:35 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin, Verkko-opetus
Ilmoittautumisaika:24.06.2019 - 30.07.2019
Aloituspaikkoja:999
Toteutusajankohta:Syksy 2019
Kevät 2020
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Opintopolussa on 5 aloituspaikkaa. Opintopolku sisältää Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opinnot. Opinnot koostuvat alakohtaisista opinnoista sekä monialaisista valinnaisista opinnoista. Opetussuunnitelma: www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuun...

Polkuopiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Valinnasta ilmoitetaan hakijoille viim. viikolla 33 (12.8.-16.8.).

Ennakkotehtävä palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä PDF-muotoisena liitetiedostona ilmoittautumisjärjestelmään, kohtaan Lisää liite. Mikäli lisäät liitteen ilmoittautumisen jälkeen, pääset lisäämään liitteen ilmoittautumisjärjestelmän kohdasta Omat ilmoittautumiset ja maksut. Otsikoi tiedosto hakemallasi polulla ja omalla nimelläsi. Liite tulee liittää ilmoittautumisjärjestelmään 30.7.2019 mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon.

Ennakkotehtävän ohjeistus:

Laadi 600-700 sanan laajuinen esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteuttavasta liiketalouden alan kehittämistehtävästä. Käytä riviväliä 2, kirjasinkokoa 12, kirjasinta Times New Roman tai Arial sekä reunamarginaalia 3 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo.

Opinnäytetyö toteutetaan hakijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai oman yritystoiminnan aloittamissuunnitelmana. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita.

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa teosta Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro. Hyödynnä myös aiheesi sisältöön soveltuvaa lähdekirjallisuutta.

Ohjeet esseen kirjoittamista varten:

1. Rajaa ja otsikoi vastauksesi itse.
2. Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva opinnäytetyön aihe ja miksi se on tärkeää sinulle ja kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Opinnäytetyönä on mahdollista kuvata myös omaan yritysideaan perustuvaa liiketoiminnan aloittamista. Perustele, miksi valitset tämän kehittämistehtävän opinnäytetyösi aiheeksi.
3. Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa, kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen? Onko sinulla mahdollisuus käyttää kehittämistehtävän suorittamiseen työaikaa vai teetkö sen kokonaan omalla ajallasi?

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Avoimen opiskelija opiskelee samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa (YLI19SY).

Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Lähipäivä on kerran kuukaudessa ja niihin voi osallistua myös verkon välityksellä. Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä.

Opinnot edellyttävät vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen ja ryhmätöihin.

YAMK-opinnoissa verkostoidut eri alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita. Monialaisissa tiimeissä pääset perehtymään strategiaan ja henkilöstöjohtamiseen, palvelumuotoiluun, hankintaosaamiseen, yrittäjyyteen, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, projektin johtamiseen sekä myynti- ja asiakasosaamiseen.

Lukuvuoden 2019-2020 lähipäivät: 29.-30.8. (aloituspäivät), 20.9., 11.10., 15.11., 13.12., 17.1., 14.2., 13.3., 17.4 ja 8.5.

Opintopolkuun valittujen tulee palauttaa Osaamisen itsearviointi -ennakkotehtävä 2.9.2019 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeistus lähetetään opintopolkuun valituille opiskelijoille.