Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

Taiteen tekijän ja kehittäjän polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus

Paikkakunta:Oulu
Laajuus:33 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Kulttuuriala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin, Verkko-opetus
Ilmoittautumisaika:24.06.2019 - 30.07.2019
Aloituspaikkoja:999
Toteutusajankohta:Syksy 2019
Kevät 2020
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Opintopolku sisältää taiteen tekijän ja kehittäjän tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opinnot. Opinnot koostuvat alakohtaisista opinnoista sekä monialaisista valinnaisista opinnoista. Opetussuunnitelma: www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuun...

Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on noin kerran kuukaudessa ja niissä voi olla mukana myös verkon kautta, joskin fyysinen läsnäolo on suositeltavaa. Osa opetuksesta järjestetään yhdessä muiden Oamkin master-tutkinto-ohjelmien kanssa. Niissä keskeistä on monialainen opiskelu. Opinnot edellyttävät opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä.

Lukuvuoden 2019-2020 lähipäivät: 29.-30.8. (aloituspäivät), 20.9., 11.10., 15.11., 13.12., 17.1., 14.2., 13.3., 17.4 ja 8.5. Lähipäiville voi tarvittaessa osallistua AC:n kautta tai katsoa myöhemmin nauhoitteen.

Opintopolussa on 3 aloituspaikkaa. Opiskelijat valitaan ennakkotehtävien ja haastattelun perusteella.

Hakijalta edellytetään seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:
1. saatekirje
2. ansioluettelo
3. työsuunnitelma: kehittämistehtävän tai/ja
taiteellisen projektin alustava suunnitelma
4. ehdotus haastattelussa annettavasta näytöstä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Lisätietoja.

Ennakkotehtävät palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä yhtenä PDF-muotoisena liitetiedostona ilmoittautumisjärjestelmään, kohtaan Lisää liite. Mikäli lisäät liitteen ilmoittautumisen jälkeen, pääset lisäämään liitteen ilmoittautumisjärjestelmän kohdasta Omat ilmoittautumiset ja maksut. Otsikoi tiedosto hakemallasi polulla ja omalla nimelläsi. Liite tulee liittää ilmoittautumisjärjestelmään 30.7.2019 mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon.

Lisäksi opintopolkuun valittujen tulee palauttaa Osaamisen itsearviointi -ennakkotehtävä 2.9.2019 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeistus lähetetään opintopolkuun valituille opiskelijoille.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Ennakkotehtävien ohjeet:

1. Saatekirje
Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnäytetyön kehittämistehtävä (ks. alempana) liittyy siihen. Hakija arvioi lyhyesti nykyistä osaamistaan taiteen tekijänä ja kehittäjänä. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa.

Käytännössä saatekirjeessä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija kannattaisi hyväksyä opiskelijaksi.

2. Ansioluettelo
Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot (kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan suuremmat menestykset kilpailuissa jne.) Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen.

Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, tulee toiminta esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon. Tämä esittely voi olla ansioluettelossa tai osana taiteellista portfoliota.

Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua (poislukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan keskeiset ansiot.

3. Kehittämistehtävän tai / ja taiteellisen projektin alustava suunnitelma
Ennakkotehtävänä hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä tai / ja taiteellisesta projektista. Huomaa, että opinnäytetyönä myös taiteellisella projektilla tulee olla jokin kehittämisnäkökulma. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.

Ennakkotehtävässä käsiteltävän teeman voi opiskelun aikana tarvittaessa vaihtaa. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä ja/tai taiteellista kehittämistehtävää. Suunnitelmasta arvioidaan tavoitteiden konkreettisuuden lisäksi teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä opiskelijalle ja kulttuurialalle.

Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2-4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään:
- työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta
- työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään
- mitkä ovat työn keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät
- mitä tuloksia haetaan ja miten työn kohdetta on tarkoitus kehittää
- tällä hetkellä tiedossasi olevat keskeiset lähteet ja mahdolliset yhteistyötahot.

4. Ehdotus henkilökohtaisessa haastattelussa annettavasta näytöstä
Kerro lyhyesti millaisen näytön aiot antaa ja miten se kuvaa taiteellista ja/tai taiteellispedagogista toimintaasi. Tarvitaanko näytön antamiseen apuvälineitä tai tietynlainen tila? Tuotko tarvittavat apuvälineet itse (mitä)? Voit ilmoittaa näytöstä erikseen tai osana saatekirjettä.

Haastattelu järjestetään viikolla 33-34 osoitteessa: Oulun ammattikorkeakoulu, Kotkantie 1, 90250 Oulu. Haastatteluun valituille ilmoitetaan sähköpostitse oma haastatteluaika ja -paikka viimeistään noin viikkoa ennen haastattelua. Haastattelun kesto on noin 30 minuuttia.

Haastatteluun sisältyy taiteellinen tai taiteellispedagoginen näyttö. Taiteellinen näyttö voi olla esimerkiksi noin 10 minuutin mittainen aiemmin videoitu tai näyttötilanteessa esitettävä ohjelma tai portfolio. Haastattelu voidaan järjestää tanssiin soveltuvassa tilassa, jossa on piano, videotykki ja tietokoneohjelman tai portfolion esittämistä varten.