Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

Maaseudun kehittämisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus

Paikkakunta:Oulu
Laajuus:33 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Luonnonvara- ja ympäristöala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin, Verkko-opetus
Ilmoittautumisaika:24.06.2019 - 30.07.2019
Aloituspaikkoja:999
Toteutusajankohta:Syksy 2019
Kevät 2020
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Opintopolussa on 5 aloituspaikkaa. Opintopolku sisältää maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opinnot. Opinnot koostuvat alakohtaisista opinnoista sekä monialaisista valinnaisista opinnoista. Opetussuunnitelma: www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuun...

Maaseudun kehittämisen polkuopiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Valinnasta ilmoitetaan hakijoille viim. viikolla 33 (12.8.-16.8.).

Ennakkotehtävä palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä PDF-muotoisena liitetiedostona ilmoittautumisjärjestelmään, kohtaan Lisää liite. Mikäli lisäät liitteen ilmoittautumisen jälkeen, pääset lisäämään liitteen ilmoittautumisjärjestelmän kohdasta Omat ilmoittautumiset ja maksut. Otsikoi tiedosto hakemallasi polulla ja omalla nimelläsi. Liite tulee liittää ilmoittautumisjärjestelmään 30.7.2019 mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon.

Ennakkotehtävän ohjeet:
Laadi 600-700 sanan laajuinen esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteuttavasta maaseudun kehittämiseen liittyvästä kehittämistehtävästä.

Taustatiedoksi: Opinnäytetyö (30 op) toteutetaan hakijan työpaikkaan, hänen valitsemaansa kohdeorganisaatioon tai omaan yritykseen. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita tai muuta maaseudun kehittämistyötä.

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa lähdekirjallisuutta. Hyödynnä teosta Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro. Hyödynnä myös muuta, aiheesi sisältöön soveltuvaa lähdekirjallisuutta.

Ohjeet esseen kirjoittamista varten:
1. Rajaa ja otsikoi essee.
2. Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva opinnäytetyön aihe. Perustele, miksi se on tärkeä sinulle, kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Opinnäytetyönä on mahdollista myös kehittää omaan yritysideaan perustuvaa liiketoimintaa.
3. Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa (esim. tutkimusasetelma), kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten mahdollinen työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut kehittämistehtävän toteuttamiseen? Onko sinulla mahdollisuus käyttää kehittämistehtävän tekemiseen työaikaa vai teetkö sen kokonaan omalla ajallasi?
4. Käytä riviväliä 1,5, kirjasinkokoa 12, kirjasinta Times New Roman tai Arial sekä reunamarginaalia 2,5 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Avoimen opiskelija opiskelee samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa (MAK19SY).

Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Lähipäivä on kerran kuukaudessa ja niihin voi osallistua myös verkon välityksellä. Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä.

Opinnot edellyttävät vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen ja ryhmätöihin.

YAMK-opinnoissa verkostoidut eri alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita. Monialaisissa tiimeissä pääset perehtymään strategiaan ja henkilöstöjohtamiseen, palvelumuotoiluun, hankintaosaamiseen, yrittäjyyteen, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, projektin johtamiseen sekä myynti- ja asiakasosaamiseen.

Lukuvuoden 2019-2020 lähipäivät: 29.-30.8. (aloituspäivät), 20.9., 11.10., 15.11., 13.12., 17.1., 14.2., 13.3., 17.4 ja 8.5. Lähipäiville voi tarvittaessa osallistua AC:n kautta tai katsoa myöhemmin nauhoitteen.

Opintopolkuun valittujen tulee palauttaa Osaamisen itsearviointi -ennakkotehtävä 2.9.2019 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeistus lähetetään opintopolkuun valituille opiskelijoille.