Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

ProKuntoutus -monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus

Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Laajuus:30 op
Hinta:0 euroa
Koulutusala:Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opetusmuoto:Verkko-opetus, Itseopiskeluaineistoon perustuva
Ilmoittautumisaika:02.05.2019 - 31.05.2019
Aloituspaikkoja:16
Toteutusajankohta:Syksy 2019
Kevät 2020
Syksy 2020
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Opintokokonaisuus tuottaa eri kuntoutuksen alojen tieteellistä, näyttöön perustuvaa asiantuntijaosaamista. Opintokokonaisuuden aikana opiskelija pääsee rakentamaan osaamistaan omien osaamistarpeidensa mukaisesti yhteisöllisessä, monialaisessa ja monitieteisessä verkkoympäristössä. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä kolmen korkeakoulun kanssa (Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto), ja suunnittelussa on huomioitu työelämäläheisyys.

Osaamistavoitteet vastaavat nykyisiin ja tuleviin kuntoutuksen kehittämisen haasteisiin. Joustavien ja monipuolisten opetusmenetelmien johdosta opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot on suunnattu vähintään ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopiston kanditason suorittaneille kuntoutus-, sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa kuntoutusalan osaamistaan.
Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet ja sisällöt on eritelty tarkemmin opintojaksokohtaisissa osaamistavoitteissa.

Opintojen sisältö
1. Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5 op
2. Käyttäytymisen muutoksen ja ohjauksen merkityksellisyys kuntoutuksessa 5 op
3. Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit 5 op
4. Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op
5. Työelämäläheinen kuntoutuksen palvelujärjestelmän kehittäminen 10 op

Lisätietoa opintokokonaisuuden sisällöistä:
Heikki Kivistö, Jyväskylän yliopisto
heikki.k.kivisto#jyu.fi (korvaa # -> @)

Heidi Ruotsalainen, Oulun ammattikorkeakoulu
heidi.ruotsalainen#oamk.fi (korvaa # -> @)

Kaisa-Mari Saarela, Oulun yliopisto
kaisa-mari.saarela#oulu.fi (korvaa # -> @)

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Hakukelpoisuus:

Voit hakea, jos olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon kuntoutus-, sosiaali-, terveys- tai liikunta-alalta Suomessa tai ulkomailla tai suoritat sen 31.7.2019 mennessä (esimerkiksi AMK tai kandidaatin tutkinto). Erityistapauksessa koulutukseen voidaan valita opistoasteen tutkinnon suorittaneita kuntoutus-, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisia. Koulutukseen ei voida tällä hetkellä valita tutkinto-opiskelijoita, hankkeen rahoitusehtojen vuoksi.

Valinnassa vaikuttavat tekijät, jotka pisteytetään:
- Osoittamasi motivaatio pyydetään kuvaamaan motivaatiokirjeellä (maksimissaan 20 pistettä).
- Työkokemus kuntoutus-, sosiaali-, terveys- tai liikunta-alalta (maksimissaan 5 pistettä).

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa CV ja motivaatiokirje. Tallenna molemmat liitteet pdf-tiedostoiksi ja toimita ne hakuajan päättymiseen 31.5.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen avoin#oamk.fi (korvaa # -> @). Kirjoita viestin aiheeksi "ProKuntoutus, nimesi"

1. CV (maksimissaan 2 sivua)
2. Motivaatiokirje (maksimissaan 3 sivua), jossa kuvaat seuraavia asioita:
a) Miksi haet tähän koulutukseen?
b) Miten tämä koulutus laajentaa osaamistasi ja tukee ammatillisia tai tieteellisiä tavoitteitasi?
c) Kuvaile kehittämisen haasteita, joita kuntoutuksen alalla olet tunnistanut.
d) Kuvaile, millaisia opiskeluvalmiuksia sinulla on sekä mahdollisuuksia ja riskejä, joita voi tulla työelämän, vapaa-ajan ja opiskelun yhteensovittamisessa.

Mikäli tulet valituksi, sinun on toimitettava oikeaksi todistetut todistusjäljennökset
a) tutkintotodistuksista
b) työtodistuksista

Mikäli kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti motivaatiokirjeen ja CV:n perusteella. Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, vapautuneita paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille. Koulutukseen voidaan järjestää uusintahaku, mikäli soveltuvia hakijoita ei ole riittävästi.

Koulutus on osallistujalle maksuton, sillä opinnot toteutetaan hankkeen voimassaoloaikana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamina.

Yhteyshenkilö: Heidi Ruotsalainen, TtT yliopettaja (kuntoutus) heidi.ruotsalainen#oamk.fi (korvaa # -> @)