Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

YY00CG21  |  Monialainen opintojakso (Yamk)

Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä

Tavoitteet:Opiskelija perehtyy organisaatioissa yleisesti käytössä olevien pilvipalveluiden uusimpiin teknologioihin sekä tutustuu erilaisiin työskentelymalleihin pilvipalveluissa. Opiskelija osaa hyödyntää sekä soveltaa uusimpia pilviteknologioiden palveluita työskentelyssään.

1. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden peruskäsitteisiin ja saa käsityksen modernista tieto- ja tiimityöstä organisaatioissa.
2. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden digitaalisiin työkaluihin sekä työtapoihin.
3. Opiskelija saa käsityksen, miten voi hyödyntää pilvipalveluja ja -sovelluksia jokapäiväisessä työssään sekä valita oikeanlaisia työtiloja ja sovelluksia työryhmien ja tiimien käyttöön.
4. Opiskelija toteuttaa osaamistavoitteiden mukaan rajatun toteutuksen pilvipalvelussa.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Itseopiskeluaineistoon perustuva
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:09.09.2019 - 31.07.2020
Tarkempi ajankohta:Verkko-opintojakso, jonka oppimistehtävät voi tehdä omaan tahtiin. Opiskelu etenee Moodlessa, mutta työskentely tapahtuu pilvipalveluita hyödyntämällä. Kaikki tarvittava oppimateriaali, kuten ohjevideot, ohjeistukset ym. löytyvät sähköisenä Moodlesta.

Opintojakso on non-stop -toteutus eli opiskelija voi aloittaa opintojakson suorittamisen itsenäisesti lukuvuoden aikana. Ilmoittautuneille lähetetään tunnukset Oamkin Moodleen, jonka jälkeen opintojakson opiskelun voi aloittaa.
Taso:Ylempi amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Monialainen opintojakso (Yamk)
Opettaja(t):Jukka Kurttila
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 19.11.2019
Aloituspaikkoja:20
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

1. Millaisia ovat yleisimmin organisaatioiden käytössä olevat pilvipalvelut?
2. Millaisia teknologioita ja sovelluksia palveluissa on?
3. Miten pilvipalveluita käytetään tiimityössä ja työyhteisöjen työvälineenä?
4. Mitä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon pilvipalveluita käytettäessä?

Vaadittavat esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Opiskelija tarvitsee oman tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.