Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

YY00CG25  |  Monialainen opintojakso (Yamk)

Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä

Tavoitteet:1. Opiskelija ymmärtää osaamisen osoittamisen merkityksen oman opiskelu- ja urakehityksensä kannalta.
2. Opiskelija perehtyy tarinankerronnan perusteisiin ja esimerkkeihin oman tutkimisen, kokeilemisen ja harjoitustöiden kautta.
3. Opiskelija osaa käyttää digitarinoiden ja videoiden tekemiseen ja jakamiseen tarvittavia sovelluksia ja julkaisukanavia.
4. Opiskelija toteuttaa oman, hänen osaamistaan osoittavan, julkaisun digitarinan ja/tai videon keinoin ja julkaisee sen joko julkisena tai vain kohdistetuille henkilöille jaettuna.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Itseopiskeluaineistoon perustuva
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:16.09.2019 - 30.06.2020
Tarkempi ajankohta:Verkkokurssi itse opiskellen 16.9.2019 - 30.6.2020 välisenä aikana. Opintojakso pyörii non-stoppina, eli siihen voi liittyä milloin vain. Opinnot pitää olla kuitenkin suoritettu valmiiksi 30.6.2010 mennessä.

Opiskelu on kurssin kuluessa aikaan ja paikkaan sitomatonta. Ajankäyttö ja kuormitus koostuu itseopiskelusta ja oppimistehtävien ja harjoitustyön tekemisestä. Opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetään tunnukset Oamkin moodle-alustalle, jonka jälkeen opiskelija voi aloittaa opintojakson suorittamisen.
Taso:Ylempi amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Monialainen opintojakso (Yamk)
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 19.11.2019
Aloituspaikkoja:10
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

1. Miten julkaisen oman osaamiseni hallitusti?
2. Osaamisen osoittaminen - mitä se tarkoittaa käytännössä ja tämän kurssin kannalta?
3. Tarinankerronta - miten se liittyy osaamisen osoittamiseen?
4. Kuvankäsittely nykyaikaisilla selain- ja mobiilisovelluksilla.
5. Videoeditoinnin perusteita.
6. Digitarinat elämään.
7. Harjoitustyö: Osaamisen osoittaminen.

Vaadittavat esitiedot

Internetiin kytketty tietokone tai iPad/Android pad on välttämätön.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.