Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

OG00CP42  |  Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (yamk)

Strategialähtöinen asiakkuuksien ja prosessien johtaminen

Tavoitteet:1. Opiskelija selittää strategisen ajattelun ulottuvuudet ja strategian prosessina sekä käytäntönä.
2. Opiskelija tunnistaa erilaiset asiakkuudet ja verkostot organisaation strategisena menestystekijänä.
3. Opiskelija kuvaa prosessien johtamisen ja toiminnan ohjauksen merkityksen sekä henkilöstön roolin prosessien kehittämisessä ja jatkuvassa laadun parantamisessa.
4. Opiskelija analysoi esimieheksi kasvuaan asiakkuuksien ja prosessien johtajana.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:20.09.2019 - 31.05.2020
Tarkempi ajankohta:Lähiopetusta (muutokset mahdollisia):
20.9. klo 14.30-16.00
11.10. klo 15.15-16.00
13.12. klo 8.30-11.45
13.3. klo 8.30-11.45

Lähiopetukseen osallistuminen on suositeltavaa, muttei pakollista. Lähipäiville voi osallistua AC:n kautta tai katsoa myöhemmin nauhoitteen.
Taso:Ylempi amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (yamk)
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 30.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Strategian merkitys johtamisessa, strategian laadinta ja strategiaprosessi, yleisimmät laadunhallinnan periaatteet ja kehittämismenetelmät, asiakkuudet sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluissa, asiakasymmärrys, asiakkuuden hallintamallit, arvo/asiakaslupaus, prosessien johtaminen ja toiminnan ohjaus osana laadunhallintaa, tiedolla johtaminen ja toiminnan näyttöön perustuvuus, osallistuva henkilöstö osana prosessien ja laadun kehittämistä, työntekijäkokemusten yhteys asiakaskokemuksiin

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.