Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

OC00CG28  |  Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (yamk)

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko

Tavoitteet:1. Opiskelija selittää näyttöön perustuvan toiminnan mallin sosiaali- ja terveydenhuollossa
2. Opiskelija valitsee sosiaali- ja terveydenhuoltoon, sen koulutukseen tai johtamiseen kansallisesti ja kansainvälisesti liittyvän keskeisen tiedon tarpeen
3. Opiskelija etsii jantasaista, luotettavaa ja tiivistettyä tieteellistä tietoa ja arvioi sen laatua
4. Opiskelija suunnittelee näytön tiivistelmän järjestelmällisestä katsauksesta
5. Opiskelija käyttää innovatiivisia/digitaalisia menetelmiä näytön levittämiseen muuttuvissa, kansallisissa ja/tai kansainvälisissä verkostoissa
6. Opiskelija analysoida kriittisesti yhteisöllistä oppimista ja sen kehittämistarpeita
7. Opiskelija arvioi asiantuntijuuden kehittymistä ja jatkuvaa oppimista
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:30.08.2019 - 31.07.2020
Tarkempi ajankohta:Lähiopetusta (muutokset mahdollisia):
30.8. klo 16.00-17.15
20.9. klo 14.30-16.00
17.1. klo 12.45-14.15
13.3. klo 8.30-11.45

Lähiopetukseen osallistuminen on suositeltavaa, muttei pakollista. Lähipäiville voi osallistua AC:n kautta tai katsoa myöhemmin nauhoitteen.
Taso:Ylempi amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (yamk)
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 11.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Näyttöön perustuva toiminnan malli sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Järjestelmällinen katsaus ja sen kriittinen arviointi.
Näyttövinkki.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.