Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

OC00CG27  |  Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (yamk)

Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi, kliininen tutkiminen ja hoitaminen

Tavoitteet:1. Opiskelija soveltaa anatomian, fysiologian, patologian ja patofysiologian tietojaan asiakkaan hoidon tarpeen arvioimisessa ja kliinisessä tutkimisessa.
2. Opiskelija tuottaa yhteistyössä asiakkaan kanssa keskeisten elintoimintojen osalta strukturoidun anamneesin ja toteuttaa sen perusteella asiakkaan kliinisen tutkimisen.
3. Opiskelija perustaa kliinisen päätöksentekonsa tehtäväalueellaan asiakkaan anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen huomioiden erotusdiagnostiset vaihtoehdot.
4. Opiskelija arvioi asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa käytettävistä menetelmistä tarkoituksenmukaisimmat yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
5. Opiskelija suunnittelee tehtäväkuvansa rajoissa asiakkaan hoidon ja jatkohoidon konsultoiden tarvittaessa moniammatillista tiimiä ja hyödyntäen digitaalisia sekä terveysteknologian välineitä.
6. Opiskelija dokumentoi asiakkaan terveyden- ja hyvinvoinnin tilan hoitoprosessiin liittyviin asiakirjoihin valtakunnallisten suositusten mukaisesti.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:30.08.2019 - 21.06.2020
Tarkempi ajankohta:Lähiopetusta (muutokset mahdollisia):
30.8. klo 16.00-17.15
19.9. klo 8.30-16.00 (harjoitukset)
11.10. klo 12.45-17.00
7.11. klo 8.30-16.00 (harjoitukset)
13.12. klo 8.30-11.45

Harjoituksiin osallistuminen on pakollista. Muuhun lähiopetukseen osallistuminen on suositeltavaa, muttei pakollista. Lähipäiville voi osallistua AC:n kautta tai katsoa myöhemmin nauhoitteen.
Taso:Ylempi amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (yamk)
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 11.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

1. Anatomian, fysiologian, patologian ja patofysiologian tietojen sovellukset keskeisissä elintoiminnoissa
2. Asiakkaan haastattelu, anamneesi ja kliininen tutkiminen
3. Anamneesi ja kliinisen tutkimisen eri menetelmät: sydämen ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, silmien, imusolmukkeiden, kaulan alueen, korvien, nenän, suun ja nielun, genitaalien, vatsan alueen, tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston tutkiminen, ihon tutkiminen, psyykkisen voinnin ja tilanteen arvioiminen
4. Anamneesiin ja kliiniseen tutkimiseen perustuvat johtopäätökset, sairauden vakavuusasteet ja erotusdiagnostiset vaihtoehdot
5. Potilaan hoidon toteutus ja ohjaus tarkoituksenmukaisin menetelmin erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
6. Asiakkaan jatkohoidon suunnittelu ja konsultointi,
7. Potilasasiakirjojen dokumentointi ja siihen liittyvät säädökset

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.