Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

ON00CG07  |  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)

Johtajuus ja johtaminen ensihoidossa

Tavoitteet:1. Opiskelija hallitsee turvallisuusjohtamisen osana ensihoitopalvelun toimintakulttuuria.

2. Opiskelija kykenee arvioimaan ja analysoimaan omaa johtajuuttaan ensihoidossa.

3. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää perustellen ensihoidon päivittäisjohtamista.

4. Opiskelija analysoi, millaista johtamista ja johtajuutta ensihoitopalvelussa tarvitaan.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:13.12.2019 - 31.05.2020
Tarkempi ajankohta:Lähiopetusta (muutokset mahdollisia):
13.12. klo 14.30-16.00
17.1. 14.30-16.00

Lähiopetukseen osallistuminen on suositeltavaa, muttei pakollista. Lähipäiville voi osallistua AC:n kautta tai katsoa myöhemmin nauhoitteen.
Taso:Ylempi amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)
Opettaja(t):Petri Roivainen
Ari Ehrola
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 30.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

- Johtajan pÿÿtöksentekokyky ja pÿÿtöksentekoprosessit
- Sosiaali- ja terveysalan keskeinen lainsÿÿdÿntö yhteiskunnan muutoksen osana
- Strateginen johtaminen ensihoitopalvelussa ja toimintaa ohjaavat strategiat
- Turvallisuusjohtaminen, työturvallisuuteen liittyvÿ lainsÿÿdÿntö
- Työsuojelu - ensihoitotyön riskianalyysi
- Debriefing ja defusing –toiminta
- Esimiehen haasteelliset johtamistilanteet
- Riskienhallinta johtamisen haasteena
- Pÿivittÿistilanteiden johtaminen ja osaamisvaatimukset

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.