Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

K1020LY  |  Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)

Yrityksen strategialähtöisten liiketoimintaprosessien kehittäminen

Tavoitteet:1.
Opiskelija ymmärtää liiketoimintaprosessien strategia- ja asiakaslähtöisyyden.
2.
Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan ydin- ja tukiprosessien teorian mukaiset määritykset.
3.
Opiskelija kykenee tunnistamaan, erottamaan ja mallintamaan liiketoimintaprosessien hierarkiatasot ja soveltamaan edellä mainitut kohdeorganisaation liiketoiminnan kehittämiseen.
4.
Opiskelija arvioi toiminnan strategia- ja asiakaslähtöiset kriittiset menestystekijät ja kykenee arvioimaan näiden mittaamista.
5.
Opiskelija arvioi aiempaa toimintaa strategian, asiakaslähtöisyyden ja kriittisten menestystekijöiden sekä mallintamisen avulla.

6.
Opiskelija luo uutta tilannetta vastaavan prosessikuvauksen ja mittariston.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:06.09.2019 - 01.11.2019
Tarkempi ajankohta:Lähiopetuksen ajankohdat: 6.9., 4.10. ja 1.11.2019. Lähiopetusta on mahdollista seurata AC:n välityksellä.
Taso:Ylempi amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 22.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Liiketoimintaprosessien kehittäminen ja strateginen johtaminen, Liiketoiminta liiketoimintaprosesseista muodostuvana muuttuvana järjestelmänä. Arvoketju ja sähköinen liiketoiminta. Liiketoimintaprosessien kehittämisen kokonaisuus ja sen haasteet. Liiketoimintaprosessien hierarkiat ja niiden graafisen mallintamisen menetelmät ja työkalut. Yrityksen visiosta liiketoimintaprosessien suorituskyvyn mittariston laatimiseen. Tasapainotettu mittaristo esimerkkinä suorituskyvyn mittaamisesta. Toiminnanohjausjärjestelmille asetettavat keskeisimmät vaatimukset liiketoiminnan ydinprosessien johtamisessa ja ohjauksessa.

Vaadittavat esitiedot

Ei vaadittavia esitietoja.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.