Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

YY00BG34  |  Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)

Strategia ja henkilöstöjohtaminen

Tavoitteet:1. Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen keskeiset käsitteet.
2. Opiskelija ymmärtää strategian ja henkilöstön välistä suhdetta.
3. Opiskelija arvioi strategisen henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaation menestyksen kannalta.
4. Opiskelija analysoi henkilöstöstrategiaa.
5. Opiskelija analysoi henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta.
6. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen tuloksellisuuden ja kansainvälisen henkilöstö- johtamisen keskeisiä piirteitä.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:20.09.2019 - 15.08.2019
Tarkempi ajankohta:Verkko-opintojakso, johon sisältyy yksilö-ja ryhmätehtäviä sekä virtuaaliseminaarit.
Taso:Ylempi amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 30.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Strategisen johtamisen käsitteet ja strategiaprosessi. Strateginen henkilöstöresurssien johtaminen, henkilöstöprosessit, HR:n roolit, HR-strategia.

Vaadittavat esitiedot

Ei vaadittavia esitietoja.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.