Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

KJ00BW31  |  Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)

Liiketoiminnan kehittämistyö

Tavoitteet:1.
Opiskelija soveltaa tutkimuksellisen kehittämistyön prosessia kehittämistyöhönsä.

2.
Opiskelija soveltaa liiketoiminnan kehittämisessä tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja.

3.
Opiskelija soveltaa liiketoiminnan kehittämisessä tarkoituksenmukaisia menetelmiä.

4.
Opiskelija soveltaa luotettavia lähteitä opinnäytetyössään.
Opiskelija hallitsee viittaustekniikan.

5.
Opiskelija luo opinnäytetyöraportin tekstilajin mukaisesti.

6.
Opiskelija kirjoittaa kehittämistyön tuloksia esittelevän yleistajuisen tekstin.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:30.08.2019 - 20.12.2019
Tarkempi ajankohta:Opintojaksolle osallistuminen edellyttää myös Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson suorittamista (3 op). Tällä ilmoittautumisella opiskelija ilmoittautuu samalla Tutkimus- ja kehittämismenetelmien osuuteen, jossa lähiopetusta 30.8. Lähiopetuksen tarkemmat kellonajat varmistuvat lukujärjestyksen valmistuttua. Lähiopetukseen osallistuminen on suositeltavaa, muttei pakollista. Lähipäiville voi osallistua AC:n kautta tai katsoa myöhemmin nauhoitteen. Lähiopetuspäivät 30.8., 20.9. ja 11.10.
Taso:Ylempi amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 22.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Liiketoiminnan tutkimuksellinen kehittäminen, liiketoiminnan kehittämistyön lähestymistavat ja menetelmät sekä tutkimusviestintä.

Vaadittavat esitiedot

Edellytetään Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson suorittamista.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.