Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

YY00CF22  |  Monialainen opintojakso (Yamk)

Yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät

Tavoitteet:1. Opiskelija ymmärtää yhteistoiminnallisen kehittämisen peruskäsitteitä ja sitä ohjaavia teorioita.
2. Opiskelija tunnistaa vaikuttamisen ja osallisuuden eri tasoja yhteistoiminnallisessa kehittämisessä.
3. Opiskelija ymmärtää toimijuuden kytkeytymisen osallisuuteen ja päätöksentekokykyyn.
4. Opiskelija soveltaa päätöksentekoa tukevia yhteistoiminnallisia menetelmiä työelämän kehittämistilanteisiin.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:15.11.2019 - 31.01.2020
Tarkempi ajankohta:Opintojakson lähipäivä on 15.11.2019. Muutoin opintojakso toteutuu kokonaan verkossa. Lähipäiville voi tarvittaessa osallistua AC:n kautta tai katsoa myöhemmin nauhoitteen.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa 8.11.2019 mennessä. Ohjeistus ennakkotehtävään toimitetaan ilmoittautuneille.
Taso:Ylempi amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Monialainen opintojakso (Yamk)
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 30.08.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Yhteistoiminnallisen kehittämisen teoreettinen perusta. Yhteistyön suunnittelu, toteutus ja arviointi. Toimijuuden ja osallistamisen edistämisen menetelmät.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.