Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oamkin avoimen ammattikorkeakouluopintojen suunnittelu

Avoimen ammattikorkeakouluopintojen suunnittelu

Opintojesi suunnittelussa sinua auttaa avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilö. Tarvittaessa ohjaamme opintoihin liittyvät kyselyt opinto-ohjaajille ja tutkintovastaaville. 

Voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajemman, valmiiksi suunnitellun kokonaisuuden. Jos aiot myöhemmin suorittaa koko tutkinnon, olemme suunnitelleet sinua varten polkuopintoja, jotka koostuvat tavallisesti ensimmäisen vuoden opinnoista. Katso lisätietoa opintojaksoistamme.

Huomioithan, että jokin tietty opintojakso saattaa toteutua vain kerran lukuvuodessa. Kaikkia opintojaksoja ei välttämättä toteuteta joka lukuvuotena. Voit kysyä tarkempaa tietoa avoimen yhteyshenkilöltä.

Lukujärjestykset valmistuvat jaksoittain hieman ennen opintojen alkua. Aloitettuasi opinnot näet lukujärjestykset Lukkarikoneesta opiskelijatunnuksillasi.

Opintojen päätyttyä saat suorittamistasi opinnoista opintosuoritusotteen. Avoimen opintojaksot ja niiden suoritusvaatimukset ovat samoja kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Voit siis esittää suorittamiasi opintoja hyväksiluettaviksi, jos opiskelet myöhemmin tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Opintojen rahoitus

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat kustantavat yleensä opintonsa itse. Mikäli tavoitteenasi on ammattitaidon kehittäminen, neuvottele työnantajasi kanssa opintojen kustannuksista ja mahdollisuudesta suorittaa opintoja työaikanasi.

Huomaathan, että opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei pääsääntöisesti oikeuta opintotukeen tai muihin päätoimisille tutkinto-opiskelijoille myönnettäviin etuuksiin. Opintukea avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin voi saada tietyin edellytyksin (esim. erillisen arvosanan tai yksittäisen opintokokonaisuuden suorittamiseen, jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon ja opinnot lisäävät ammatillista kelpoisuuttasi tai saat niillä virkakelpoisuuden.) Oikeudesta opintotukeen saat lisätietoja Kelasta.

Selvitäthän tarvittaessa TE-toimistosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojen vaikutuksen työttömyysturvaasi, mikäli tavoitteesi on suorittaa lukuvuoden aikana vähintään 60 opintopisteitä. Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saannille. Työttömyysturvalaissa määritellään sivutoimiseksi sellainen opiskelu, jonka opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on keskimäärin vähemmän kuin 25 tuntia viikossa tai viisi opintopistettä kuukaudessa. 60 opintopisteen laajuiset opinnot lukuvuoden aikana ylittävät sivutoimisen opiskelun rajan. Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ratkaistaan aina paikallisessa TE-toimistossa.