Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/docs_new/c5/concrete/dispatcher.php:21) in /opt/www/docs_new/c5/concrete/core/libraries/view.php on line 950
Ilmoittaudu Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuksiin
...

Ilmoittaudu koulutuksiin

Tämän yhdistäisin suoraan "osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus-sivulle

Tulevat koulutukset

« Takaisin

RYTMI - Opettaja yhteisötaitojen ja ryhmädynamiikan kehittäjänä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:4 op
Koulutusaika:7.10.2020 - 1.12.2020
Hakuaika: 29.10.2019 - 30.9.2020
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Tutkimukset osoittavat hyvällä ryhmädynamiikalla ja positiivisilla ryhmäkokemuksilla olevan merkittävä vaikutus opiskelijoiden opintoihin kiinnittymiseen, hyvinvointiin ja oppimistuloksiin. Jatkuva haku, heterogeeniset ryhmät ja opiskelijoiden yksilölliset polut saattavat kuitenkin asettaa opettajalla suuria haasteita siihen, miten yhteisöllisyyden tuomat hyödyt saadaan valjastettua käyttöön oppilaitosarjessa.

RYTMI - valmennuskokokonaisuus on kehitetty ammatillisen koulutuksen opettajille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan edistää opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, ryhmädynamiikkaa sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työelämätaitojen kehittymistä. Verkkovalmennus tarjoaa uutta tietoa ja näkökulmia, konkreettisia työkaluja omassa työssä kokeiltavaksi sekä mahdollisuuden jakaa omaa osaamistaan muiden osallistujien kesken.

Valmennus sisältää neljä syksyllä 2020 järjestettävää verkkotyöpajaa, minkä lisäksi koulutuksen aikana toteutetaan käytännönläheisiä toiminnallisia omaa työtä kehittäviä kokeiluja.

OMAN TYÖN KEHITTÄMINEN KOKEILLEN

Kokeilut ovat konkreettinen, innostava ja käytännönläheinen tapa kehittää omaa työtä ja löytää siihen uusia näkökulmia. RYTMI -valmennuksen aikana osallistuja saa omakohtaista kokemusta kolmesta erilaisesta kokeilusta. Jokaisessa RYTMIn verkkotyöpajassa esitellään valmennuksen teemaan sopivia työkaluja, menetelmiä ja toimintatapoja, joista osallistuja voi valita yhden omassa työssään kevyesti ja joustavasti kokeiltavaksi. Osallistujat saavat käytännön vinkkejä siitä, miten kokeilu kannattaa toteuttaa, miten ne integroidaan omaan työhön ja miten opiskelijat ja kollegat osallistetaan kokeiluprosessiin.

Kokemukset toteutetuista kokeiluista jaetaan ja käsitellään yhteisessä verkkoympäristössä sekä verkkotyöpajoissa, mikä mahdollistaa muilta osallistujilta oppimisen.


VALMENNUKSEN TYÖPAJAT JA AIKATAULUT (7.10. - 1.12.2020)

1. Yhteisöllisyys ja yhteisöihin kuulumisen taidot:
Verkkotyöpaja 7.10. Klo 14.30-16.30

2. Ryhmädynamiikka ja vuorovaikutustaidot:
Verkkotyöpaja 3.11. Klo 14.30 - 16.30

3. Tulevaisuuden työelämä ja työelämätaidot:
Verkkotyöpaja 17.11. Klo 14.30 - 16.30

4. Amiksesta lämmöllä:
Kokoava verkkoseminaari 1.12. Klo 12.30 - 15.30

Viimeinen verkkotyöpaja järjestetään seminaarimuotoisena yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun rinnakkaisen RYTMI-valmennuksen kanssa. Seminaarissa jaetaan kokemuksia syksyn aikana toteutetuista kokeiluista sekä kuullaan asiantuntijapuheenvuoro tutkija-kirjailija Antti Maunulta, joka tekee etnografista tutkimusta ammatillisen koulutuksen arjesta ja sen toimivuudesta.

Kohderyhmä

ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5966950
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3609516
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 4874657


Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291