Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus | Oulun ammattikorkeakoulussa

Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Toimintaterapeutti (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 25, joista vähintään 20 ensikertalaisille
Opetusjärjestelyt

Monimuoto-opiskelu on 3,5 vuotta kestävää kokoaikaista opiskelua, joka edellyttää noin 40 tunnin työpanosta viikottain. Opiskelussa korostuvat yhteistoiminnallisuus ja itseohjautuvuus. 

Opiskelu sisältää läsnäolovelvoitteisia päivällä toteutuvia lähiopetusjaksoja Oamkin Kontinkankaan kampuksella ja paikkaan sitomatonta etäopiskelua. Lisäksi on itsenäistä ja ryhmässä tapahtuvaa opiskelua verkko-oppimisympäristössä. Harjoittelut ja lähiopetuspäivät edellyttävät kokopäiväistä osallistumista. Harjoittelut suoritetaan pääsääntöisesti toimintaterapeutin ohjauksessa eri puolella Suomea. 

Opetus alkaa kahden viikon orientoivalla lähiopetusjaksolla. Tämän jälkeen lähiopetuspäivät ovat kahden viikon välein kolme päivää keskiviikosta perjantaihin. 

Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä. 

Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone ja tietoliikenneyhteydet. 

Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 20.3.–3.4.2019 klo 15.00
Valintakoe Esivalintakoe 24.4.2019, varsinainen valintakoe 3.–5.6.2019
Koulutus alkaa Elokuussa 2019
Muuta Opetussuunnitelma opinto-oppaassa
Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Amk-lain mukainen hakukelpoisuus

Valintatapa 1, 13 aloituspaikkaa

(aloituspaikoista 8 varattu ammatillisen tutkinnon suorittaneille)
ValintaperusteValintapisteet
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 70 pistettä

Valintatapa 2A, 12 aloituspaikkaa

ValintaperusteValintapisteet
Koulumenestys (YO-tutkinnon arvosanat) 30 pistettä
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Ylioppilastutkintotodistus
 Arvosanat
AineL/EMCBA
Äidinkieli 10 9 8 7 6
Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen),
pitkä (lyhyt tai keskipitkä)
10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5)
Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla matematiikka tai reaali) 10 9 8 7 6
Valintakoe

ESIVALINTAKOE

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019 ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään opetuskielellä. Kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Lisätietoa esivalintakokeesta ja ennakkomateriaalista on osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/.

Esivalintakokeen perusteella kutsutaan viisi kertaa aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita varsinaiseen valintakokeeseen. Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

VARSINAINEN VALINTAKOE

Valintakoe on 3.-5.6.2019. Hakijalle valintakoe on yhtenä päivänä, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoe alkaa klo 8 ja hakijan on varauduttava olemaan paikalla klo 17 asti. Valintakokeen aikaa ei voi muuttaa.

Sosiaali- ja terveysalalla valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja motivaatiota alalle, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakoe koostuu hakijan tekemästä ennakkotehtävästä, aineistokokeesta ja toiminnallisesta ryhmätilanteesta. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä (enimmäispistemäärä 70).

1. Aineistokoe 

Aineistokokeeseen tulevalla hakijalla tulee olla mukanaan kirjoitusvälineet ja hänen on todistettava henkilöllisyytensä kokeesta poistuttaessa. Matkapuhelinten on oltava suljettuna kokeen ajan. Aineistokokeen kesto on 90 minuuttia.

Kokeessa on ennakkoaineistoon pohjautuva suomenkielinen osio ja koetilanteessa jaettavaan aineistoon pohjautuva englanninkielinen osio.

Ennakkoaineisto:

1) Kuntoutuksen uudistamiskomitea. 2017. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:41. Luvut IV-VI (sivut 19-80).

sekä

2) Järvikoski, Aila. 2014. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43. Luvut 2-8 (sivut 8-79).


2. Soveltuvuusosio

2.a. Ennakkotehtävä 
Hakija tuo valintakokeeseen kirjallisen ennakkotehtävän. Ennakkotehtävä sisältää mm. seuraavia asioita:

  • Lyhyt esittely itsestä, harrastuksista, työkokemuksesta yms. 
  • Käsityksesi sosiaali-/terveysalan ammattikorkeakoulutuksen vaatimista opiskeluvalmiuksista ja omista opiskeluvalmiuksistasi. 
  • Käsityksesi hakemasi koulutuksen/koulutuksien ammattikorkeakouluopinnoista 
  • Käsityksesi hakemisen kohteena olevan alan työtehtävistä ja itsestäsi ko. alan sosiaali-/terveysalan ammattilaisena (vahvuudet ja kehittämishaasteet).
  • Kuvaile motivaatiotasi hakemaasi koulutukseen/koulutuksiin. 
  • Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen ja alan tulevaisuuden näkymät. 

Ennakkotehtävä on vapaamuotoinen ja se tulee kirjoittaa koneella, pituus enintään 4-5 sivua.

2.b. Ryhmätilanne

2.c. Reflektiivinen itsearviointi 


Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää. Jos hakijan pisteet riittävät, hän saa yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella/valintakoeryhmä. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin. Lue lisää sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöstä.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
puh. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Kaija Nevalainen

Opiskelijapalvelut

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu
puh. 020 611 0211