Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Bioanalyytikko (AMK) | Oulun ammattikorkeakoulu

Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Bioanalyytikko (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 32, joista vähintään 26 ensikertalaisille
Opetusjärjestelyt Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kokopäiväisesti opiskellen 3-4 vuodessa. Opiskelussa korostuvat yhteistoiminnallisuus ja itseohjautuvuus. Harjoittelut ja laboratorioharjoitukset edellyttävät pakollista osallistumista. Opiskelijalta edellytetään valmiutta toteuttaa harjoittelua eri puolilla Suomea. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja tietoliikenneyhteydet.
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 20.3.–3.4.2019 klo 15.00
Valintakoe Esivalintakoe 24.4.2019, varsinainen valintakoe 29.5.–6.6.2019
Koulutus alkaa Elokuussa 2019
Muuta Opetussuunnitelma opinto-oppaassa
Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Amk-lain mukainen hakukelpoisuus

Valintatapa 1, 16 aloituspaikkaa

(aloituspaikoista 10 varattu ammatillisen tutkinnon suorittaneille)
ValintaperusteValintapisteet
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 70 pistettä

Valintatapa 2A, 16 aloituspaikkaa

ValintaperusteValintapisteet
Koulumenestys (YO-tutkinnon arvosanat) 30 pistettä
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Ylioppilastutkintotodistus
 Arvosanat
AineL/EMCBA
Äidinkieli 10 9 8 7 6
Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen),
pitkä (lyhyt tai keskipitkä)
10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5)
Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla matematiikka tai reaali) 10 9 8 7 6
Valintakoe

ESIVALINTAKOE

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019 ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään opetuskielellä. Kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Lisätietoa esivalintakokeesta ja ennakkomateriaalista on osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/.

Esivalintakokeen perusteella kutsutaan vähintään neljä kertaa aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita varsinaiseen valintakokeeseen. Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

VARSINAINEN VALINTAKOE 

Valintakoe on 29.5.6.6.2019. Hakijalle valintakoe on yhtenä päivänä, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoe alkaa klo 8 ja hakijan on varauduttava olemaan paikalla klo 17 asti. Valintakokeen aikaa ei voi muuttaa.

Sosiaali- ja terveysalalla valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakoe koostuu aineistokokeesta ja hakijan ennakkotehtävään perustuvasta haastattelusta. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä (enimmäispistemäärä 70). Aineistokoe sisältää koetilanteessa annettavaan artikkeliin perustuvan tehtävän sekä matemaattisen osion (ilman laskinta). Kokeessa vastataan suomen kielellä.

Valintakokeeseen kutsuttu hakija tuo haastatteluun kirjallisena ennakkotehtävän. Ennakkotehtävällä on merkittävä osuus valintakokeessa. Ennakkotehtävä sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

  1. Lyhyt esittely itsestäsi, harrastuksista, työkokemuksesta yms. 
  2. Käsityksesi sosiaali-/terveysalan ammattikorkeakoulutuksen vaatimista opiskeluvalmiuksista ja omista opiskeluvalmiuksistasi. 
  3. Käsityksesi hakemasi koulutuksen/koulutuksien ammattikorkeakouluopinnoista. 
  4. Käsityksesi hakemisen kohteena olevan alan työtehtävistä ja itsestäsi ko. alan sosiaali-/terveysalan ammattilaisena (vahvuudet ja kehittämishaasteet). 
  5. Kuvaile motivaatiotasi hakemaasi koulutukseen/koulutuksiin. 
  6. Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen ja alan tulevaisuuden näkymät. 

Ennakkotehtävä on vapaamuotoinen ja se tulee kirjoittaa koneella, pituus enintään 4-5 sivua.

Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää. Jos hakijan pisteet riittävät, hän saa yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella/valintakoeryhmä. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin. Lue lisää sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöstä.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
puh. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Paula Reponen

Opiskelijapalvelut

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu
puh. 020 611 0211